Midland Assault on an Officer Lawyer

Páchání útoku na policistu nebo jiného veřejného činitele je v Texasu velmi závažný trestný čin a nemělo by se brát na lehkou váhu. V Texasu je nezákonné úmyslně, vědomě nebo z nedbalosti způsobit jinému tělesnou újmu. Jednotlivec, který se výše uvedeného dopustí bez legitimní záminky nebo ospravedlnění, bude pravděpodobně shledán vinným z napadení.

Podle § 22.01(b)(1) texaského trestního zákoníku je však spáchání útoku na policistu, který vykonává své služební povinnosti, trestným činem třetího stupně.

Je velmi důležité, aby si každá osoba obviněná z útoku na policistu najala kompetentního právníka z Midlandu, který bude zastupovat její zájmy a také chránit její práva. Pokud jste byli obviněni z útoku na policistu, neváhejte se obrátit na horlivého trestního obhájce a projednat svůj případ.

Možný trest

Protože je útok na policistu v Texasu považován za trestný čin, hrozí za něj závažnější tresty a vězení. V případě usvědčení může údajnému útočníkovi hrozit trest odnětí svobody na dva až deset let a pokuta až 10 000 USD. Tyto tresty se mohou zvýšit v závislosti na povaze a okolnostech incidentu.

Možné obhajoby

Nejčastější obhajobou, kterou právník z Midlandu v případech napadení policisty vznáší, je sebeobrana. Tato obhajoba může být úspěšná, pokud policista při zatýkání údajného pachatele použil nepřiměřenou sílu. Je však velmi obtížné tuto obhajobu prokázat bez dostatečných důkazů. V případě uplatnění obhajoby sebeobrany se musí údajný útočník důvodně domnívat, že je ohrožen na životě nebo že by bez použití síly proti policistovi utrpěl vážné tělesné nebezpečí. Síla musí být přiměřená ve srovnání se silou, kterou používá policista.

Další důsledky odsouzení

Osvědčení za trestný čin má za následek trvalý záznam v rejstříku trestů. Toto odsouzení se objeví při prověřování budoucích potenciálních zaměstnavatelů. K těmto záznamům budou mít přístup i pronajímatelé. Kromě toho může být poškozena pověst jednotlivce v komunitě, pokud se rozkřikne, že byl odsouzen za trestný čin. Dlouhodobé důsledky by se neměly přehlížet. Aktivním přístupem a kontaktem s právníkem pro útok na policistu v Midlandu může jednotlivec podniknout kroky ke zmírnění dopadu těchto obvinění.

Kontaktujte advokáta

V trestním právu existuje mnoho procesních nuancí a musí být dodrženy různé důkazní standardy. Může být velmi snadné ztratit se ve všem tom právnickém žargonu. Pokud jste byli obviněni z útoku na policistu, obraťte se na právníka Midlandu, který se zabývá útokem na policistu. Je důležité co nejdříve zahájit řádnou obhajobu. Policistům bývá u soudu věnována velká úcta, a proto je důležité provést důkladné vyšetřování incidentu. Zkušený obhájce v trestních věcech bude vědět, jak správně projít soudním procesem, a pomůže zajistit, aby byl obviněnému poskytnut řádný soudní proces.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.