Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas efter PRP-injektion?

PRP-injektioner (platelet-rich plasma) är ett nytt behandlingsalternativ för personer med ortopediska problem, t.ex. knäledsartrit, tendinit och revor i rotatormanschetten. Om du överväger denna banbrytande behandling är det viktigt att du bekantar dig med de begränsningar du kan ha under rehabiliteringsprocessen. Detta inkluderar att lära sig om försiktighetsåtgärder efter PRP-injektion som du kan rekommenderas att vidta.

Försiktighetsåtgärder efter PRP-injektion: Vad du kan förvänta dig under din återhämtning

Och även om varje patients återhämtningstidpunkt kommer att vara annorlunda finns det allmänna riktlinjer som du kan använda för att förbereda dig inför ingreppet och veckorna efter. Här är några försiktighetsåtgärder efter PRP-injektion som du kan få instruktioner om att vidta under de olika faserna av din rehabilitering:

  • Fas 1 (0-3 dagar efter ingreppet) – Under dagarna efter PRP-injektionen är de främsta målen att skydda den drabbade leden och hantera obehag. Leden kan immobiliseras med hjälp av en slinga eller en gångsko. Om du får injektioner i knä, fot eller fotled kan du rekommenderas att använda kryckor.
  • Fas 2 (3-14 dagar efter ingreppet) – Under den andra fasen av återhämtningen kommer du att börja bära mer vikt som tolereras och långsamt avbryta användningen av hjälpmedel. Det är dock viktigt att du fortsätter att undvika aktiviteter som kan utsätta senan för alltför stor belastning, inklusive lyft och slagträning.
  • Fas 3 (14 dagar till 6-8 veckor efter ingreppet) – Fokus under den här fasen kommer att ligga på att uppnå fullt rörelseomfång samtidigt som du ökar styrka och balans. Du kan få instruktioner om att utföra terapeutiska övningar som hjälper dig att nå dessa mål. Du bör ändå inte återuppta ansträngande träning ännu, och du bör undvika aktiviteter som orsakar smärta.
  • Fas 4 (cirka 6-8 veckor efter ingreppet) – Vid denna tidpunkt får patienterna vanligtvis klartecken att återgå till sina normala aktiviteter med full intensitet. Tänk på att ömhet kan uppstå efter att ha deltagit i friidrott, men det bör försvinna inom 24 timmar.

Detta är på intet sätt en fullständig lista över försiktighetsåtgärder efter PRP-injektion – detta är helt enkelt en allmän översikt över vad patienterna kan förvänta sig efter detta ingrepp.

Se Dr Gill & Dr Soffer för avancerad, innovativ ortopedisk vård

Om du upplever symtom på ett ortopediskt tillstånd eller en skada kan Dr Timothy Gill och Dr Stephen Soffer hjälpa dig att hitta den bästa behandlingen för dina individuella behov. Med årtionden av kombinerad erfarenhet inom ortopedi är de specialiserade på att utföra PRP-injektioner för ledproblem – förutom många andra avancerade behandlingar.

För patienter som söker lindring från ett kroniskt ortopediskt tillstånd eller en idrottsskada är Dr Gill och Dr Soffer de mest kvalificerade vårdgivarna i Reading, PA-området. Om du vill boka ett möte med en av dessa skickliga läkare kan du ringa vårt kontor idag på 610-375-4949.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.