Štěpný lifting pro pilonidální onemocnění: technika a perioperační management

Pilonidální onemocnění je časté onemocnění postihující mladé pacienty. Často narušuje jejich životní styl kvůli opakovaným abscesům nebo chronické drenáži rány. Nejběžnější chirurgická léčba, „cystektomie“, zbytečně odstraňuje užitečnou tkáň a neřeší etiologii onemocnění. V tomto článku popisujeme etiologii pilonidálního onemocnění a naši techniku definitivní léčby pilonidálního onemocnění pomocí postupu „cleft lift“. V tomto článku představujeme naši metodu provádění zákroku „cleft lift“ u pilonidálního onemocnění, včetně perioperačního managementu a operační techniky. Rozštěpový lifting jsme použili u téměř 200 pacientů s pilonidálním onemocněním, a to jak při primárních, tak při záchranných zákrocích. V obou případech byl stejně úspěšný s vysokou mírou úspěšnosti. Výsledkem je uzavřená rána s relativně minimálním diskomfortem a jednoduchou péčí o ránu. Popsali jsme náš současný přístup k recidivujícímu a komplexnímu pilonidálnímu onemocnění pomocí postupu cleft lift. Po osvojení si postupu liftingu rozštěpu se jedná o jednoduché a velmi úspěšné řešení chronického a náročného onemocnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.