Klyftlyftning vid pilonidal sjukdom: teknik och perioperativ behandling

Pilonidal sjukdom är ett vanligt tillstånd som drabbar unga patienter. Det är ofta störande för deras livsstil på grund av återkommande abscesser eller kronisk sårdränering. Den vanligaste kirurgiska behandlingen, ”cystektomi”, tar bort nyttig vävnad i onödan och tar inte itu med tillståndets etiologi. Här beskriver vi etiologin för pilonidal sjukdom och vår teknik för definitiv behandling av pilonidal sjukdom med hjälp av klyvningslyftsförfarandet. I den här artikeln presenterar vi vår metod för att utföra ett klyvningslyft vid pilonidal sjukdom, inklusive perioperativ behandling och kirurgisk teknik. Vi har använt cleft lift-förfarandet på nästan 200 patienter med pilonidal sjukdom, både vid primära ingrepp och vid räddningsingrepp. Det har varit lika framgångsrikt i båda fallen med en hög grad av framgång. Det resulterar i ett stängt sår med relativt minimalt obehag och okomplicerad sårvård. Vi har beskrivit vårt nuvarande tillvägagångssätt vid återkommande och komplex pilonidal sjukdom med hjälp av klyvningslyftsförfarandet. När man väl har lärt sig är klyftlyftförfarandet en enkel och mycket framgångsrik lösning på ett kroniskt och utmanande tillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.