Duchovní význam moči ve snu

Co znamená moč ve snu?

Izajáš 36,12, NIV: „Vojevůdce však odpověděl: „Cožpak mě můj pán poslal říci tyto věci jen tvému pánu a tobě, a ne lidem sedícím na hradbách – kteří budou muset jako ty jíst své vlastní výkaly a pít svou vlastní moč?“

Sen o moči obvykle symbolizuje něco, co je třeba dát do pořádku, zejména v oblasti zdraví, manželství, kariéry, práce a společenských vztahů. Pálivý pocit vylučování moči ve stavu snění lze připsat emočním problémům. Často se sen o močení objevuje v době, kdy si pěstujete pocit, že jste ve špatném vztahu nebo manželství, které vás připravuje o klid. Z duchovního hlediska však může obraz moči naznačovat snícímu několik významů. Je pravda, že když pociťujete nutkání močit, vaše emoce se negativně změní, budete se cítit nepříjemně. Vaše močení ve snu však může způsobit fatální zdravotní problémy.

Podívejte se laskavě na Evangelistu Joshuu na Youtube

Přihlaste se k odběru

Pro lepší pochopení těchto souvislostí vám pocit, který jste měli z močení po probuzení z takového snu, může říci více o tom, co tento sen znamenal, než jakýkoli odborník na slovníky snů. Měli jste radost, že se vám podařilo moč vypustit? Cítili jste se po vymočení skutečně lépe? Zvažte, proč se u vás tento pocit mohl objevit. Při zvažování duchovního významu snu o močení mějte na paměti své zdraví a duchovní růst.

Močení je přirozenou součástí života, kdy se naše tělo zbavuje odpadních látek a dalších nežádoucích materiálů. Důležitost moči nelze přeceňovat. Pomáhá regulovat tělesný mechanismus. ale duchovní význam může být buď dobrým, nebo špatným tématem v závislosti na kontextu. Dobrou stránkou je osvobození se od satanských zátěží. Zatímco špatná stránka je prováděna ďáblem, aby s vámi manipuloval kvůli vašemu hříšnému životu. To bude předznamenávat vážný špatný signál, pokud uplyne den, aniž by se člověk vymočil. Nyní můžete poznat rozdíly.

Boží moc na naše životy byla velmi úžasná a mocná. Jeden lékař však říká, že je dobrý vývoj, aby se člověk vymočil alespoň třikrát za den. Jít podle vyjádření lékaře, časté močení je mít nutkání vymočit se více než obvykle . Další otázka však zní: Cítíte se obvykle trapně, když se vám zdá o močení? Sen o močení souvisí s našimi emocemi. Toto tvrzení je čistě pravdivé.

Podle nedávného výzkumu se ženám, které se blíží plánování sňatku, zdá o močení (Pee). Nakonec se kvůli té či oné výzvě setkaly se studem nebo frustrací u svých mužů. Ďábel byl na stráži, aby zachytil většinu žen, které venku čůrají nahé. Ujasněte si tento význam.

Důvodem je, že když je žena zralá na vdávání, cítí, že ztratí svou hrdost a přitažlivost. Ženy mají také strach ze stáří, který se zvýrazňuje během svobodného života. Jelikož je naše moč považována za symbol hříchu a ztráty velikosti, pak bychom tento sen neměli brát jako žert.

Související téma snů

 • Sen o posteli
 • Sen o záchodě
 • Klíčový význam slovníku snů
 • Sen o Hovna/Poop
 • Snový slovník snů A – Z

Krátká fakta

Moč zůstává v močovém měchýři, dokud nedosáhne bodu plnosti a nutkání k močení. V tomto okamžiku je moč vyloučena z těla.

Pro účely tohoto hlubokého zjevení nás s pomocí Ducha svatého naučím komplexnímu duchovnímu a biblickému významu snu o moči. Jak nás ovlivňuje jako člověka, fyzicky, duchovně atd.

Ezekiel 16,49: „Hle, to byla nepravost tvé sestry Sodomy, pýcha, plnost chleba a hojnost zahálky byla v ní i v jejích dcerách, neposilovala ruku chudého a potřebného.“

Duchovní význam moči ve snu

Mít ve snu obraz moči může ovlivnit váš životní styl. Snít o moči na špinavém záchodě je duchovně špatné, což může být velmi škodlivé pro váš vztah k Bohu a blízkým. Pokud se vám zdá o močení ve špinavém záchodě, znamená to, že do vašeho života byl vystřelen útok hříchu. Tento typ snu může způsobit, že ztratíte důležité lidi, což je situace, kdy by k vám lidé neměli přístup. Znamená to také, že síla nemoci a slabosti byla naprogramována tak, aby vás zničila. Sen o moči je nebezpečný zejména tehdy, když se probudíte labilní. Při stálém snu o moči nebudou stabilní záležitosti.

Když je na vašem těle moč, může moč přinášet odporný zápach, z duchovního hlediska zve ducha zlého zápachu, odmítání a nenávisti. Sny o moči mohou představovat náklady na uzavření kompromisu, který vás neuspokojuje nebo vyvádí váš život z rovnováhy.
Pokud se nacházíte uprostřed změny nebo pokroku, může vám situace připadat, že něco ztrácíte. Zdá-li se vám o moči na posteli, naznačuje to, že na vás působí duch manželské hanby.

Jestliže však nejste ženatí, předznamenává to dlouhý boj o dobré lidi, kteří se k vám přiblíží, aby vám pomohli. Ženám, které v minulosti rodily nebo byly těhotné, hrozí větší riziko potratu. Zdá-li se vám, že močíte na veřejnosti, symbolizuje to nedostatek soukromí, hanbu a potupu. Tento typ snu může být varovným znamením. Možná, že by mohlo přijít něco negativního, co vám přinese rozpaky a neúspěch. Laskavě to odmítněte. Není to váš úděl, ve jménu Ježíše.

Snít o tom, že někdo močí na vaše tělo, znamená, že pociťujete citovou zátěž této osoby. Vyhazuje na vás všechny své pocity. Tento sen však symbolizuje satanský záměr znečistit vás a přikrýt vaši slávu otroctvím. Pokud se vám zdá, že jste se omylem pomočili nebo pomočili, útočí na vás duch omylu a chyby z vašeho založení. Nebudete již požívat úcty, respektu a cti. Tento druh snu může způsobit, že k vám lidé ztratí důvěru a důvěřují vám. Očekáváte od někoho dobré zprávy? Modlete se, aby se to nepodařilo. Ďábel to totiž udělal proto, aby ohrozil váš život.

Jaké jsou příčiny snu o moči?

Existuje mnoho různých příčin snu o moči, ale zde zdůrazníme duchovní symptomy. Sen o moči je příznakem vážné výzvy.

 1. Základní čarodějnické útoky.
 2. Jídlo znečištěné ve snu.
 3. Nevyřešené manželství.
 4. Přílišné pití alkoholu/kouření.
 5. Nestabilní vztah.
 6. Cizoložství/smilstvo.
 7. Nezrušené kletby.

Definice moči

Podle healthline.com: „Moč se skládá z tekutin a odpadních produktů, které vaše tělo nepotřebuje. Vaše ledviny fungují jako filtry, které odstraňují přebytečnou vodu a vedlejší buněčné produkty z krevního oběhu. Tento odpad je posílán dolů do močového měchýře jako moč.“

Snění o moči může být připomínkou toho, že něco není v pořádku. Když se vám takový sen zdá, buďte vnímaví ke svému tělu, k tomu, jak rostete díky zkušenostem či výzvám nebo jak překračujete své obvyklé hranice a objevujete nová území či způsoby, jak věci dělat. Stručné vysvětlení tohoto výkladu:

Dostali jsme mail ženy, která měla sen o častém močení, ale hledala způsoby, jak poznat jeho výklad. Tehdy jí byl odhalen význam, že se nepřítel snaží vysát její manželské ctnosti, a také jsme jí řekli, že pokud si nedá pozor, může přijít o manželství s cizí ženou. Potvrdila, že toto zjevení je pravdivé. Společně jsme se modlili a podobné snové zážitky ustaly a její manželství se postupně obnovovalo.

Vidět ve snu krev v moči může být alraming. Zatímco v mnoha případech je duchovním významem nemoc a smrt. Tento typ snu může naznačovat hrozící nebezpečí. Na rozdíl od bdělého života, kdy člověk vymočí krev, je to obvykle příčinou poruchy ledvin nebo jater. V duchovním světě je to však hrozné. Další důvod snění o moči může pramenit z toho, že se držíte starých zvyků, chování a postojů, které už pro vás nejsou důležité.

Začněte na tyto negativní příznaky myslet, abyste mohli změnit problémy, které vám brání v osudu. Zvířecí moč ve vašem snu je obvykle znamením uhranutí a smůly. Je také možné, že se vám zdá o moči cíle, psa, krysy atd. na vašem těle, dokumentech, látce atd. Pokud však takovou zkušenost objevíte, pak to znamená kouzlo, prokletí a smůlu. Pokud se vám zdá o tom, že jste našli místo, kde se můžete vymočit, ale nedočkali jste se, znamená to, že se potýkáte s velkými problémy, ze kterých vám nikdo není ochoten pomoci.

Pokud se však nakonec po dlouhém čekání vymočíte, pak to znamená splnění vaší srdeční touhy v životě. Tento sen může také naznačovat, že se možná snažíte oddělit od určitých lidí, kteří jsou pro vás velkou překážkou. Vidíte-li na svém těle moč jiných lidí, jste-li žena, znamená to neplodnost, chudobu. Jste-li však muž, znamená to obraz ponížení, sebelítosti a finanční nemoci.

Čistit ve snu záchod plný výkalů znamená, že takový člověk byl naprogramován k práci bez zisku nebo dostatečného výdělku. Nepřítel tento sen používá k tomu, aby dotyčnému zkazil osud a podpořil lenost. Bible říká: Žalm 51,7 – Očisti mě yzopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.

Stát ve snu ve frontě a čekat na močení nebo moč může být odrazem toho, kde je člověk ve vážném otroctví a čeká na vysvobození, aniž by měl správného pastýře, který by ho zachránil. Když je takový sen častý, bez jakýchkoli pochybností by mělo být vysvobození další možností. Pokud vidíte, že někteří lidé navštěvují mnoho programů vysvobození bez jakéhokoli řešení, je to proto, že démoni v nich jsou mocní.

Sen o vymočení zahanbil mnoho lidí. Člověk, kterému se zdá o močení, by se probudil pomočený, už jen to vám napoví, že tento záchvat nebo sen není obyčejný. Existují sny, které byste nikdy neměli brát jako samozřejmost. Za mnoha sny stojí silní duchové. Mohou to být dobří duchové nebo zlí démoni. Močový sen může být vstupem k satanským útokům. Většinou mi lidé vysvětlovali, že nemoc je obvykle jedním z klíčových příznaků. Můžete si představit muže nebo ženu, kteří jsou ve snu zneuctěni močením. Tento zarputilý zakladatelský duch lidi znepokojuje.

Spirituální význam moči:

Snění o tom, že vás bolí moč, znamená nepohodlí a emocionální problémy. Tato bolest může mít také vliv na to, že nebudete plnit svůj účel. Možná se cítíte nepřipraveni na daný úkol a bojíte se, že se vám vysmějí. Tyto sny jsou často útokem od ďábla, abyste si neužívali života, zdraví. Ve většině případů vycházejí kořeny vašeho problému z vašeho založení. Tento sen může být příznakem vážnějších problémů.

Je sice pravda, že sny o močení mohou znázorňovat úzkost, ztrátu a problém se založením. Symbolicky je močení uvolňování moči z močového měchýře močovou trubicí. To může naznačovat významné změny v životě, se kterými se člověk těžko vyrovnává. Ale častěji než, ty založení může ovlivnit člověka k močení do země. Možná jste věděli, že jakmile vás v otcově domě potrápí záchvaty, máte šanci, že se vám tento sen bude ve vzpomínkách opakovat. Je pravda, že když se jednou vymočíte ve snu, ctnosti odejdou. To by mohlo být velmi skličující a frustrující, protože se budete snažit získat kontrolu a nebude vám pomoci.

Různé úhly pohledu na tento sen o močení

 1. Sen o močícím psovi. znamená zlou plevel
 2. Sen o močícím dítěti . znamená smlouvu mezi vámi a duchovním manželem
 3. Sen o močení do kanálu. znamená frustraci a bezcílnost
 4. Sen o podlaze nasáklé močí. znamená znečištěné prostředí, hřích a cizí prokletí
 5. Sen o močení na nohy znamená smůlu, stagnaci a neštěstí
 6. Vidět moč na kalhotách znamená rozpaky a neplodnost.
 7. Sen o zadržování moči znamená nestabilní citový život, nevýnosné práce, nedostatek orientace
 8. Sen o pocitu bolesti při močení znamená nemoc a akutní zdravotní problém
 9. Sen o tom, že na vás někdo vypouští moč, znamená pokrytý zlými žílami
 10. Sen o močení na postel znamená manželský a finanční problém.
 11. Najít na svém těle moč dítěte znamená zotročení a otroctví.
 12. Sen o tom, že cítíte na podlaze moč, znamená smrt a ztrátu.

Mnozí mladí dospělí, kteří se ve snu pomočují do postele nebo močí, si ani neuvědomují, že to dělají, dokud si nevšimnou, že je jejich tělo vážně mokré od moči. Útok nadměrného množství moči v duchovní sféře vám dává najevo, že vám postupně ubírá ctnosti. To jsou věci, které satan používá, aby vyvolal emocionální potíže a dostal své oběti pod svůj dohled.

Abyste poznali, že jste prostřednictvím tohoto snu napadeni čarodějnictvím, prvním znakem, kterého si všimnete, je chemie vašeho těla. Pokud je například vaše tělo slabé, znamená to manipulaci. I když si všimnete, že v bdělém životě tak obtížně odevzdáváte moč, je to také způsob nepřítele, jak zničit vaše zdraví nemocí, která pohltí vaše zdroje. I když je důležité prověřit pozadí svého života, jsou situace, kdy ani nedokážete pochopit smysl svého života.

Co znamená sen o dětské moči na vašem těle?

Duchovní význam dětské moči může mít několik výkladů v závislosti na vašich aktuálních pocitech. Pokud jste však svobodná žena, může tento sen zřejmě znamenat manželskou překážku. Ukazuje, že taková žena bude prožívat manželskou labilitu a zklamání. Pokud je moč cítit , znamená to smůlu, byly proti vám vydány kletby. Tato moč dítěte je duchovně provedena, aby vám zkazila život.

Ukazuje to, že máte duchovního manžela, který s vámi má nebo rodí děti. To dále zdůrazňuje závažnost mořských útoků. Pokud ses s tím navíc setkala i jako vdaná žena s dětmi, měla by ses začít modlit proti mocnostem, které používají tvé děti, aby ti ztrpčovaly život a manželství.

Dítě je v manželství velmi důležité, ale ve snu dítě močící na váš klín, ruce, pokoj atd. předznamenává sen o znečištění, plevelu, odklonu osudu. Je-li vaše dětská plenka naplněna močí, máte-li dítě, naznačuje to záměr nepřítele unést hvězdu vašeho dítěte. Pokud však zatím žádné dítě nemáte, měli byste vědět, že jistý silák blokuje váš osud.

Význam v zaměření

 1. Neplodnost.
 2. Finanční turbulence.
 3. Slib a neúspěch.
 4. Frustraci a překážku, aby si vás lidé všimli.
 5. Krása je duchovně pokryta zlými žilami

Co znamená pomočit se ve snu?“

Pomočení se ve snu mají značný psychický dopad způsobující velké rozpaky a stres zejména u dospělých a starších dětí. Zatímco pomočování ve snu je schopno zničit pověst člověka. Navíc není běžné, aby dospělý člověk vypouštěl moč ve dne a ve snu, ale častěji se jedná o sen o znečištění. Je důležité zdůraznit, že a když vidíte, jak se pomočujete, silák byl sužován, aby se trápil s duchem chyb a chudoby. Vidíte-li se pomočeného v posteli jiných lidí, znamená to, že vaše přítomnost způsobuje druhým dojemné problémy.

Mnoho lidí přišlo o život kvůli problémům s močovým měchýřem. Když tento sen o močení objeví ve snu, stane se pro ně méně důležitým. Člověk může mít problémy s močovým měchýřem, když je obvykle konfrontován s tímto snem. Důsledek toho, že máte duchovní sen o močení, může být někdy nebezpečný a může také vést k mnoha dalším zdravotním potížím, pokud není správně zvládnut pomocí vysvobozujících modliteb.

Močit ve snu do špinavého záchodu může znamenat, že váš hřích skutečně ničí mnoho věcí ve vašem životě. To může otevřít dveře zlým pachům, nemocem a protimanželskému duchu. Špinavý záchod představuje neudržované prostředí toalety, z něhož vytéká pažravý zápach. Pokud močíte na čistém záchodě, odkazuje tento sen na vynášení zlých nánosů naprogramovaných ve vašem těle. Vidíte-li ve snu záchod plný moči, znamená to tedy působení na špatném místě.

Pijete v bdělém životě moč? Žijete na močové terapii? Pokud je vaše odpověď kladná, pak je tento typ snu určen právě vám. Pokud se vám však zdá o pití moči, znamená to, že budete odpojeni od Boha. Ověřte si, zda je vaším cílem pití moči ze zdravotních důvodů, pak tento sen znamená, že do vašeho těla byla vystřelena přítomnost nebezpečného chorobného útoku.

I když pro vás nejsou viditelné, ale určitě se projeví. Když je člověk prokletý, že pije moč, nebo když vidíte člověka pít moč ve skutečnosti, jednak budete šokováni a jednak budete předpokládat, že dotyčný má psychické problémy. Pokud půjdete do nemocnice, zjistíte, že někteří lidé mají kritický problém s močovými cestami. Někteří se nemohou vymočit, někteří se vymočí pomocí přístroje. Kéž by to nebyl váš úděl, ve jménu Ježíše. Takže pití vaší moči nebo moči jiných lidí je démonické a kontaminuje duši, tělo i ducha. Výsledným efektem bude vždy nemoc, duševní choroba a dlouhodobá infekce a pohyblivé předměty v těle. Vidíte-li například ve snu osobu, která balí vaši moč bylinkáři, nebo dokonce fyzicky, znamená to útoky na vaši plodnost.

Pokud se vám zdá sen, ve kterém používáte cizí moč ke koupeli, masturbaci, okrádání svého těla ve snu, znamená to, že jste byli sužováni zlými silami, abyste takto jednali. Někdy může zážitek snu o moči podpořit snadný průchod zlého ducha, aby na vás více útočil. Tento sen také symbolizuje působení nepřítele, který se snaží zmocnit vaší hvězdy a zmařit vaše životní úsilí. Pokud člověk pije moč kozy, psa apod. bude zapotřebí Boží milosti, aby byl vysvobozen. Osoba bude mít potíže, a pokud jí nebude věnována péče, její duchovní život bude téměř nulový.

Ledviny vytvářejí moč tím, že filtrují odpadní látky a přebytečnou vodu z krve. Zadržování moči v močovém měchýři po delší dobu může být bolestivé a zdraví škodlivé. Pokud zadržujete moč, značí to těžká břemena, nepříjemnou náladu, zvláštní události ve vašem životě. Pokud však nejste schopni najít nebo nalézt místo k vymočení, znamená to dlouhodobou vazbu, nedostatek dobrého zdraví, emocionální problémy, nedostatek soustředění a radosti. Pokud ve snu močíte krev, znamená to tragédii, smrt a neštěstí. Dalším výkladem jsou také finanční problémy.

Snění o tom, že cítíte vlastní moč, věští vážnou nemoc, ale může to být také předzvěst problémů v manželství nebo v rodině obecně. Pokud je ve vašem snu vaše moč načervenalá, znamená to, že jste blíže hrobu, Jít ve snu na vyšetření moči může naznačovat možné osobní poškození, které vás čeká v důsledku události, která vás zaskočí. Mít moč smíchanou se spermatem znamená neplodnost a ucpání orgánu.

Jste-li mladý člověk, močíte-li na podlahu, nemusí vám žádný vykladač říkat, že jste zahaleni hanbou. Stud je velmi silná emoce, která vám může říct, že jste bezvýznamní. Když se ženatý člověk ocitl ve snu a vypustil moč nechutným způsobem, znamená to, že je někde problém. Moč na podlahu aktivuje problém manželské výzvy a společenských vztahů. Pokud močíte na podlahu, znamená to, že vaše pověst je zničená a váš respekt byl narušen. Když objevíte svou moč na podlaze, vaše blízká osoba může zosnovat váš náhlý pád. Když se dítě vymočí na podlahu, matka to uklidí. Může to být také odraz toho, jak dovolíte druhým, aby vás využívali nebo zneužívali.

Zadání biblických veršů: Přečtěte si následující:

 • Jak 4,7 Přísloví 18,10, II Kor 10,3-5
 • Ef 6,10-18 Zjevení sv. 12,11 ,I Jan 4,4-14
 • Luk 10,19 Mk 16,17, Kol 2,14-15
 • Iz 54,17, 2 Tim 1,7, 1 Kor 10,13

Co znamená močit na veřejnosti

Snít o močení na veřejném prostranství, znamená to nedostatek ochrany. Znamená to také, že každá další informace byla známa nepříteli. Snít o vyměšování moči na veřejnosti znamená, že na vaše tělo byl navlečen šat hanby a výsměchu a.. Ověřte si, zda v současné době nežijete hříšným způsobem života. Někteří lidé budou například nuceni přijít a posmívat se vám. Přijdou také, aby s vámi soucítili. Tento typ snu totiž zažene vaši sebedůvěru, víru a sílu. Když vám někdo prozradí citlivou informaci, je to proto, aby si vyslechl část vašeho příběhu. Někteří lidé rádi využívají příběhu lidí, aby mě napadli. To je podstata významu tohoto snu. Možná se například cítíte poníženi kvůli zacházení nebo trestu, který byl udělen vašim blízkým.

Existuje spousta důvodů, proč se moč může zbavit vašeho požehnání, a podle většiny zkušeností se snovými významy má téměř vždy negativní konotaci. Pokud se vám opakované sny spojené s močí zdají, skvělým způsobem, jak zajistit, aby přestaly, je přehodnotit způsob, jakým žijete, a zjistit, zda neodhalíte nějaké nepěkné zvyky, které byste si přáli.

V některých kulturách je tabu, když muž okukuje moč ženy. Jste-li žena a zdá se vám o muži, který na vás močí, znamená to, že jste duchovně poskvrněná. Další význam naznačuje, že chemie vašeho těla přitahuje nerozumné nebo nezralé muže v domnění, že vás budou sexuálně obtěžovat. Pokud k tomu dojde ve skutečnosti, jedná se o velký přestupek, který může člověka dostat do vězení, zejména pokud je žena vdaná. Také pokud vidíte močící ženu, znamená to, že máte duchapřítomnou manželku, která vás sexuálně vzrušuje. Musíte být velmi opatrní, abyste se nedostali do rukou mořských čarodějnic. Kromě toho, pokud nejste ve svém duchu svobodní, ať už jako muž nebo žena, možná budete potřebovat očistit svou mysl Ježíšovou krví prostřednictvím modliteb, nebo ještě lépe, půjdete pro vysvobození.

Jak překonat sen o moči?

 1. Buď přítelem JEŽÍŠE.
 2. Kaž se ze svých hříchů a vypořádej se s nimi.
 3. Odevzdej svůj život Kristu, pokud ano, pak se mu znovu zasvěť.
 4. Jdi na lékařskou prohlídku, abys zjistil, zda ve tvém těle není nějaká nemoc.
 5. Modli se proti tísnivým stavům nebo citovým problémům.
 6. Zlom každý základ dědičného pouta zlého dědictví.
 7. Své tělo důkladně opatruj Ježíšovou krví.
 8. Vypořádej se s mocnostmi, které tě chtějí zneuctít.
 9. Žij svatým životem. Neodstupuj a nevracej se ke svému starému životu.
 10. Jdi pro vysvobození, aby ses ujistil, že jsi nezažil další kolo trápení.

POKYN: Zahaj 7denní půst a modlitby mezi 6. a 18. hodinou. Vstupte do půlnočních modliteb. Položte ruce na svůj reprodukční orgán a modlete se. Pokud je to možné, modlete se na svou moč .

ZADÁNÍ MODLITBY: Zrušte šíp dlouhodobého trápení na 7 dní.

MODLITEBNÍ BODY

 1. Mocnosti, bránící mému osudu, oheň z nebe, znič je, ve jménu Ježíše.
 2. Každý čaroděj, pijící mou moč, aby deaktivoval mou slávu, ať zemře ohněm, ve jménu Ježíše.
 3. Zlomím moc všech nespravedlivých kleteb na mě uvalených, ve jménu Ježíše.
 4. Každá situace v mém životě, která se stala terčem posměchu, Otče, změň můj příběh, ve jménu Ježíše.
 5. Po celý den svého života nebudu žít trapný život, ve jménu Ježíše.
 6. Kdokoli, kdo chce, abych se setkal s odkladem osudu, bude zcela zmařen, ve jménu Ježíše.
 7. Každé tajemství mého života, které je odhaleno mým nepřátelům, ať je uzavřeno ohněm, ve jménu Ježíše.
 8. Chvála mého života, slyš slovo Páně, budiž mi navrácena, ve jménu Ježíše.
 9. Každý duch neprospěšného vztahu, který ovlivňuje mé manželské vyhlídky, ať zemře ohněm, ve jménu Ježíše.
 10. Boží rukou, zlom mé tvrdohlavé postoje v mém vztahu, ve jménu Ježíše.
 11. Bože časů a období, zlom vzorec dlouhodobých nemocí a neduhů v mém životě, ve jménu Ježíše.
 12. Každé prokletí modlitby pod zavřeným nebem, buď navždy zlomeno Ježíšovou krví.
 13. Každé ďáblovy šípy vystřelené do mých orgánů, aby zadržely mou plodnost, vrať se zpět k odesílateli.
 14. O Bože povstaň a znič strašné duchy držící můj osud v zajetí, ve jménu Ježíše.
 15. Každý démon množící se denně v mém založení, zemři ohněm, ve jménu Ježíše.
 16. Každý zlý generační trest a embargo uvalené na můj osud a manželství, zlomte ohněm, ve jménu Ježíše.
 17. Ať mě Ježíšova krev chrání před všemi zlými událostmi, ve jménu Ježíše.
 18. Každé období démonického útoku v mém životě, ať je zrušeno Ježíšovou krví.
 19. Jakékoli zlé předměty pohybující se v mém těle a kolem něj, slyšte Pánovo slovo, ať jsou zadrženy ohněm, ve jménu Ježíše.
 20. Krev Ježíšova sanujte mé tělo a mne celého, ve jménu Ježíše.
 21. Můj orgán, odmítněte každý rukopis manželských výzev, ve jménu Ježíše.
 22. Každý bylinkář, každá osoba kdekoli používající mou moč ke zlému úkolu, zešílejte a zemřete, ve jménu Ježíše.
 23. Každá osobnost, která je šťastná, že jsem v problému bezdětnosti, obracím vaši radost v zármutek, ve jménu Ježíše.
 24. Nosím na svém těle znamení Ježíšovy krve, ať nemoci a potíže prchají z mého příbytku.
 25. O Pane, vysvoboď mě zcela od zlého zvířecího ducha ve jménu Ježíše.
 26. O Pane, znič cizí síly, které nechtějí, abych slavil, ve jménu Ježíše.
 27. Každý duch z rodinné strany mé ženy nebo manžela určený k použití tohoto snu k zablokování našeho lůna, zemři.
 28. Satanské hlasy, které mluví do mého orgánu kvůli neúčinnosti, ať ustoupí, ve jménu Ježíše.
 29. Každá moc, která mi ztěžuje získání přízně, ať je zničena ohněm, ve jménu Ježíše.
 30. Děkuji ti, Ježíši, za vyslyšené modlitby.

Pokud máte nějaké sny, neváhejte se o ně podělit na mém Youtube. Rád vám nabídnu řešení vašich snových přání. evangelista Joshua TV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.