Výzkum prodloužení života: analýza současných biologických teorií a etických otázek

Existuje mnoho názorů a představ o stárnutí. Biologické teorie ovládly lidovou i vědeckou představivost jako potenciální odpovědi na „lék“ proti stárnutí. Není však jasné, co přesně se léčí a zda lze stárnutí klasifikovat jako nemoc. Někteří vědci jsou přesvědčeni, že stárnutí bude biologicky změnitelné a že lidský život bude možné výrazně prodloužit. Jiní badatelé se domnívají, že stárnutí je neuchopitelný cíl, který může být „statisticky“ manipulovatelný pouze díky lepšímu pochopení principů fungování systémů umístěných ve složitém prostředí. Nejenže panují nejasnosti ohledně definic, ale také ohledně bezpečnosti jakéhokoli potenciálního zásahu. Například léčení buněčné smrti může vést k rakovině buněk. Hledání léku na stárnutí není jednoznačně prospěšnou snahou. V tomto článku budou zaprvé popsány současné představy o procesech stárnutí a zadruhé bude popsáno několik současných technologií prodlužování života. Za třetí analyzuje tyto teorie a technologie se zaměřením na dva reprezentativní a odlišné vědecké pohledy. Článek se také zabývá dilematem veřejného zdraví, které vyplývá z výzkumu prodlužování života, a zkoumá dvě otázky, poměr rizika a prospěchu a informovaný souhlas, které jsou klíčové pro vypracování etických pokynů pro technologie prodlužování života.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.