Er det sikkert at drikke? Årsager til sedimentering i dit brøndvand

Vandbrønde er en fantastisk måde for husejere at udnytte det naturlige grundvand til deres daglige behov uden at betale for ekstra omkostninger til forsyning. Brøndejere skal dog vedligeholde deres brønde og være opmærksomme på vandkvaliteten.

Hvis du har et brøndsystem i dit hjem i Utah og tilfældigvis bemærker usædvanlig sedimentation eller andre problemer med vandkvaliteten, spekulerer du måske på, om det bare er den lokale vandhårdhed eller et problem med selve strukturen. Er det tid til at tilkalde en entreprenør og se på udskiftning af brøndpumper? Her er nogle årsager, der fører til øget sedimentering i dit brøndvand.

Opløste mineraler

Det er ikke usædvanligt, at visse mineraler, såsom calcium, magnesium, jern og mangan, er opløst i vandet. Højere koncentrationer end normalt af disse mineraler – muligvis på grund af aktivitet fra jernbakterier eller udvaskning fra jorden omkring grundvandsmagasinet – kan dog føre til udfældning og dannelse af skjolder eller pletter i vandet og inventar.

En høj koncentration af visse mineraler kan forårsage en ubehagelig smag eller lugt i vandet eller en højere hårdhed. Tilstedeværelsen af skadelige mineraler som bly eller arsen eller fosfater og nitrater kan imidlertid være tegn på forurening fra henholdsvis industri- eller landbrugsafstrømning og udgøre en potentiel sundhedsrisiko for dig og din familie.

Indvanding

Rettidige oversvømmelser eller andre jordbundsforstyrrelser kan føre yderligere sand og andre partikler ind i din brønd. Sedimenter kan forblive suspenderet i et stykke tid, hvilket kan føre til uklarhed i vandet. Efter et stykke tid bør partiklerne dog bundfælde sig og blive filtreret ud. Det er tilrådeligt at skifte til en sikker alternativ vandforsyning til madlavning og drikkevand i mellemtiden. Hvis problemet fortsætter, bør du få vandet testet og din brønd inspiceret.

Lavt vandniveau

Hvis vandniveauet i din brønd er lavt, kan det være, at pumpen er for tæt på bunden. Selv om det måske kun er et spørgsmål om forkert placering af pumpen, kan det være et vedvarende problem, især i brønde, der er ældre eller ikke vedligeholdes regelmæssigt. Det resulterer ikke kun i, at sand og andre sedimenter pumpes sammen med vandet, men det kan også ofte være forbundet med et generelt faldende brøndudbytte – og indikerer yderligere problemer som f.eks. tilsmudsning, tilstopning eller korrosion.

Sommetider er fysisk rengøring alt, hvad der skal til for at genoprette og rehabilitere en brønd, der har vist faldende udbytte. Kemisk behandling kan dog også være nødvendig for at fjerne problemer som f.eks. inkrustation, der tilstopper dit system.

Skadede komponenter

Brøndsystemer kan være konstrueret på forskellige måder, men har generelt en foring omkring brøndskakten med skærme, der tillader grundvandet at trænge ind, mens sand og grus holdes ude. Beskadigede eller nedbrudte dele af dit brøndsystem – lige fra selve pumpen til de forskellige skærme, kapper og tætninger – åbner alle op for, at uønskede partikler kan trænge ind i dit vand. Dette kan ske over tid og er en af grundene til, at en professionel inspektion anbefales mindst en gang hvert årti. Tjek din sidste inspektionslog og dine papirer for at se, om nogen dele er uden for garantien, og få din entreprenør til at udføre det nødvendige arbejde så hurtigt som muligt.

Selv om tilstedeværelsen af sedimenter eller en usædvanlig metalsmag i dit vand ikke nødvendigvis er en grund til at gå i panik, bør du altid gå på den sikre side, når det gælder kvaliteten af dit brøndvand. Lokale forhold såvel som selve brøndsystemets status kan være en faktor. Det er vigtigt at teste dit vand mindst en gang om året, og når der konstateres usædvanlig kvalitet, og få udført professionel vedligeholdelse efter behov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.