Onko vesi turvallista juoda? Kaivovedessäsi esiintyvän sedimentaation syyt

Vesikaivot ovat loistava tapa kodinomistajille hyödyntää luonnollista pohjavettä päivittäisiin tarpeisiinsa maksamatta ylimääräisiä käyttökustannuksia. Kaivojen omistajien on kuitenkin huollettava kaivojaan ja oltava tietoisia veden laadusta.

Jos sinulla on Utahissa sijaitsevassa kodissasi kaivojärjestelmä ja satut huomaamaan epätavallista sedimentaatiota tai muita veden laatuun liittyviä ongelmia, saatat miettiä, johtuuko se vain paikallisesta veden kovuudesta vai onko kyse itse rakenteessa olevasta ongelmasta. Onko aika kutsua urakoitsija ja tarkastella korvaavia kaivopumppuja? Seuraavassa on joitakin syitä, jotka johtavat lisääntyneeseen sedimentoitumiseen kaivovedessäsi.

Liuenneet mineraalit

Ei ole epätavallista, että tiettyjä mineraaleja, kuten kalsiumia, magnesiumia, rautaa ja mangaania, liukenee veteen. Näiden mineraalien normaalia suuremmat pitoisuudet – mahdollisesti rautabakteerien toiminnan tai pohjavesialuetta ympäröivästä maaperästä tapahtuvan huuhtoutumisen vuoksi – voivat kuitenkin johtaa saostumiseen ja suomujen muodostumiseen tai värjäytymiseen veteen ja kalusteisiin.

Tietyjen mineraalien suuri pitoisuus voi aiheuttaa vedessä epämiellyttävää makua tai hajua tai suurempaa kovuutta. Haitallisten mineraalien, kuten lyijyn tai arseenin tai fosfaattien ja nitraattien, esiintyminen voi kuitenkin viitata teollisuuden tai maatalouden valumavesien aiheuttamaan saastumiseen ja aiheuttaa mahdollisia terveysriskejä sinulle ja perheellesi.

Tulvat

Taannoiset tulvat tai muut maaperän häiriöt voivat kuljettaa kaivoosi lisää hiekkaa ja muita hiukkasia. Sedimentit voivat jäädä leijumaan joksikin aikaa, mikä johtaa veden sameuteen. Jonkin ajan kuluttua hiukkasten pitäisi kuitenkin laskeutua ja suodattua pois. Sillä välin on suositeltavaa siirtyä käyttämään turvallista vaihtoehtoista vesilähdettä ruoanlaittoon ja juomiseen. Jos ongelma jatkuu, vesi kannattaa testauttaa ja kaivo tarkastuttaa.

Alhainen vedenpinta

Jos kaivosi vedenpinta laskee, pumppu saattaa olla liian lähellä pohjaa. Vaikka kyse saattaa olla vain pumpun väärästä sijoittelusta, se voi olla jatkuva ongelma, etenkin vanhemmissa tai säännöllisesti huoltamattomissa kaivoissa. Tämä ei johda ainoastaan siihen, että hiekkaa ja muita sedimenttejä pumpataan veden mukana, vaan se voi myös usein liittyä kaivon kokonaistuoton heikkenemiseen – ja osoittaa muita ongelmia, kuten likaantumista, tukkeutumista tai korroosiota.

Joskus fyysinen puhdistus riittää palauttamaan ja kunnostamaan kaivon, jonka tuotto on laskenut. Kemiallinen käsittely voi kuitenkin olla tarpeen myös järjestelmän tukkivien ongelmien, kuten ruosteiden, poistamiseksi.

Vahingoittuneet komponentit

Kaivojärjestelmät voidaan rakentaa eri tavoin, mutta yleensä niissä on kaivon kuilun ympärillä kotelo, jossa on seuloja, jotka päästävät pohjaveden sisään pitäen hiekan ja hiekoitushiekan poissa. Kaivojärjestelmän vaurioituneet tai huonokuntoiset osat – itse pumpusta erilaisiin seuloihin, koteloihin ja tiivisteisiin – avaavat kaikki väyliä ei-toivottujen hiukkasten pääsylle veteen. Tämä voi tapahtua ajan myötä, ja se on yksi syy siihen, miksi ammattilaisen suorittamaa tarkastusta suositellaan vähintään kerran vuosikymmenessä. Tarkista viimeisimmästä tarkastuspäiväkirjasta ja papereista, ovatko jotkin osat takuun ulkopuolella, ja pyydä urakoitsijaa tekemään tarvittavat työt mahdollisimman pian.

Na vaikka sedimenttien esiintyminen tai epätavallinen metallinmaku vedessäsi ei välttämättä ole syy paniikkiin, kaivoveden laadun suhteen kannattaa aina pelata varman päälle. Paikalliset olosuhteet sekä itse kaivojärjestelmän tila voivat vaikuttaa asiaan. On tärkeää testata vesi vähintään vuosittain ja aina, kun havaitaan epätavallista laatua, ja teettää tarvittaessa ammattimainen huolto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.