Hogyan lett Krőzus az ókori világ leggazdagabb embere?

Ifjabb Frans Francken XVII. század eleji festménye Krószosz lídiai királyról, amint gazdagságát mutatja

A Kr. e. V. századi görög történetíró, Hérodotosz szerint, akit gyakran neveznek a “történelem atyjának”, Krószosz lídiai király (uralkodott sz. Kr. e. 560-540-es évek) a világ leggazdagabb királya volt, aki a világ leggazdagabb királyságát irányította. Amikor Szalón, a legendás athéni törvényhozó Lídiába érkezett, hogy személyesen is megnézze a király gazdagságát, Krőzus azonnal “körbevezette szolgáival a királyi kincstárakban”, hogy “rámutasson mindennek gazdagságára és pompájára”. Hérodotosz írásai nyomán Krószosz korának egyik leggazdagabb embereként vált ismertté, amit a történetírói és régészeti források vizsgálata minden bizonnyal megerősít.

Krószosz egy olyan gazdag királyság szerencsés haszonélvezője volt, amelyet ősei már évekkel a trónra lépése előtt létrehoztak. A lídiai királyság egy folyóval büszkélkedett, amely tele volt az értékes elektrum ásványi anyaggal, és a partján volt a világ egyik első aranyfinomítója. A lídiaiak arról is ismertek voltak, hogy az ókori világ legjobb kereskedői közé tartoztak, és nekik tulajdonítják a ma ismert pénz feltalálását. Amikor azonban Krózus hatalomra került, nem pihent a babérjain, hanem ezt a gazdagságot arra használta fel, hogy hódításokkal és a hellén világ legnagyobb gondolkodóinak meghívásával még gazdagabbá tegye királyságát, hogy tanítsa népét, ami végül több szempontból is az ókori világ leggazdagabb emberévé tette a királyt.

A Lídiai Királyság

Krózus uralkodása idején a Lídiai Királyság az egyik legerősebb állam volt a Földközi-tenger keleti térségében. Mielőtt azonban korának egyik vezető hatalmává vált volna, Lídia egyike volt annak a több királyságnak Anatóliában, amely nagyjából egybeesett a mai Törökország országával, és amely a Hettita Birodalom összeomlása után, i. e. 1200 körül alakult ki. A lídiaiak jó ideig megosztották Anatóliát Uratu és Frígia királyságaival, később azonban gazdasági fölényüket arra használták fel, hogy olyan hadseregeket állítsanak fel, amelyek a régió nagy részét meghódították. Nyelvi és kulturális szempontból a lídiaiak indoeurópai népek voltak, hasonlóan hettita elődeikhez.

Noha a lídiaiak írástudó nép voltak, dinasztikus kronológiájuk modern rekonstrukciója nagyrészt Hérodotosztól származik. Hérodotosz szerint az első nagy lídiai dinasztiát Herkalidáknak nevezték, a mitológiai görög hős, Herkules után, akitől a dinasztia későbbi királyai azt hitték, hogy leszármazottak. A Herkalidák dinasztiája hozta létre az ókori Lídia számos kulturális jellegzetességét, de végül i. e. 680 körül megdöntötték. Ebben az évben Kandaulész király egyik testőre, Gyges (uralkodott i. e. 680-652 körül) megölte a királyt, elfoglalta a trónt, és megalapította a Mermanadae-dinasztiát A Mermanadae-dinasztia az ókori világ leggazdagabb királyságává tette Lídiát, amely ötödik és egyben utolsó királyával, Krószosszal érte el csúcspontját.

Krószosz és Lídia gazdagsága

Díszes lídiai váza

Hérodotosz és más görög írók bonyolult képet alkottak a lídiaiakról. Lenyűgözte őket a lídiaiak szorgalmas természete, és csodálkoztak a gazdagságukból épített műemlékeiken, de a lídiaiak, különösen Krőzus vélt hivalkodó természetét gúnnyal szemlélték. A Lídiába látogató görögök általában idejük nagy részét a fővárosban, Szardiszban töltötték, amely számos látnivalót kínált. Az amerikai régészeti expedíciók feltárták, hogy Szardeisz a Kr. e. VII. század elején vált “impozáns” várossá. Szardisz egy nagy akropolissal büszkélkedhetett, ahol a fő palota állt, alatta pedig a síkságon fekvő, fallal körülvett város volt. A házmaradványok azt mutatják, hogy még az átlagos lídiaiak is megfelelő anyagi jólétnek örvendtek – a házak tágasak voltak, cseréptetős tetővel és terrakotta frízekkel díszítve.

Szárdiszon kívül volt a lídiaiak gazdagságának nagy részének forrása: a Pactolus folyó. A folyó értékes elektrum-lelőhelyeiről volt ismert, amely az ezüst és az arany természetben előforduló ötvözete. Miután az elektrumot kibányászták a folyóból, Szardeiszba szállították, ahol a világ egyik első nemesfém-finomítójában arannyá és ezüstté finomították. A modern tudósok általában Gygesznek tulajdonítják az aranybányászatot és a szardiszi pénzverést. Bár a nemesfémek bányászata más bronzkori kultúrákban már jóval a lídiaiak előtt megkezdődött, az érmék fizetőeszközként való használata forradalmi előrelépést jelentett a gazdaságban. A világtörténelemnek addig a pontjáig a legtöbb ember az arannyal por vagy rúd formájában kereskedett, ami gyakran megbízhatatlan és nehézkes volt, de a lídiaiak voltak az első emberek, akik “arany- és ezüstpénzt használtak, és bevezették a kiskereskedelmet”. Lídia gazdagsága már jól megalapozott volt, amikor Krőzus hatalomra került, de jó vállalkozóként képes volt örökölt vagyonát még nagyobb gazdagságra váltani.

Ez a hirdetés

Krőzus a trónon

Ezüst lídiai érme Krőzus uralkodásának idejéből

Mikor Krőzus harmincöt éves korában trónra lépett, nekilátott, hogy hódítás és diplomácia kombinációjával még hatalmasabbá és gazdagabbá tegye az amúgy is hatalmas és gazdag királyságát. A király a gazdagságát arra használta fel, hogy olyan hadsereget állítson fel, amely képes volt legyőzni a legtöbb szomszédját, beleértve a frígiaiakat és a jóniai görögöket is. Miután Anatólia uralkodójává vált, Krőzus ezután úgy döntött, hogy meghívja a világ legtudósabb embereit, hogy látogassanak el Szardeiszba. Hérodotosz feljegyezte, hogy ez idő alatt “a korszak összes nagy görög tanítója . . látogatást tett a fővárosban”. Króteusz talán legalább részben azért hívta meg ezeket az embereket a királyságába, hogy a gazdagságával hivalkodjon, de a végeredmény az lett, hogy Szardeisz szellemi és kulturális gazdagsága megnőtt. Művészek és filozófusok egyaránt Lídiába utaztak, hogy csiszolják képességeiket, és segítsenek a királyságot pénzügyi és kulturális központtá tenni. Ahogy görög, egyiptomi és babilóniai tudósok, művészek és államférfiak látogattak el Lídiába, hogy megcsodálják gazdagságát és kultúráját, Krőzus az önhittség áldozatává vált.

A messze Szardeisz városa fölött, az akropoliszon álló palotájából Krőzus azt kezdte gondolni, hogy minden vagyonával befolyásolni tudja barátait és ellenségeit egyaránt, hogy megőrizze hatalmas királyságát. Úgy tűnt, elhiszi, amit minden talpnyalója mond neki, egészen addig, amíg meg nem tudta, hogy a hatalmas perzsa birodalom keleten gyorsan benyomul a királyságába. Mivel nem tudott jó tanácsot kapni bizalmasaitól, Krüdosz úgy döntött, hogy felkeresi a híres delphoi jósdát Görögországban, hogy választ kapjon. A jósda kisebb felajánlásokat kért a pártfogóitól, de Krőzus az általában spirituális alkalmat hivalkodó tüntetéssé változtatta. Hérodotosz írta:

“Krózus most egy pompás áldozattal próbálta elnyerni a delphoi Apollón kegyét. Mindenféle alkalmas állatból háromezret levágatott; hatalmas halomban elégetett számos értékes tárgyat – arannyal vagy ezüsttel bevont heverőket, aranypoharakat, tunikákat és más gazdag színű ruhadarabokat – abban a reményben, hogy az istent szorosabban magához kötheti; és parancsot adott ki, hogy minden lídiai is hozzon áldozatot a lehetőségeihez mérten.”.

Azzal a meggyőződéssel, hogy megfelelően fizetett a jósnak ahhoz, hogy megkapja a kívánt választ, Krőzus ezután szövetséget kötött Spártával, Babilonnal, Egyiptommal és Médiával Perzsia ellen. Amikor Krózus a Kr. e. 546-541-es perzsa-lídiai háborúban Lídiát vezette Perzsia ellen, egyértelműen túlbecsülte vagyonának befolyását. A perzsák a szárazföldi Görögország kivételével minden szembenálló királyságot bekebeleztek, és a világ leggazdagabb emberét foglyul ejtették. Hérodotosz szerint az isteni beavatkozás csodálatos jelenete után Kürosz perzsa király megengedte, hogy Krüszosz az udvarában éljen. A babiloni krónika viszont azt állítja, hogy Kürosz meghódította Lídiát, és “megölte a királyát, elvette a vagyonát, saját helyőrséget állított (oda). Valószínűleg soha nem fog kiderülni, hogy mi történt Krőzusszal, de a babiloni krónikában szereplő utalás arra, hogy Kürosz elvette a birtokait, elég valószínűnek tűnik. Logikus lenne, hogy miután Kürosz megfosztotta Krőzuszt vagyonától és királyságától, nem sok oka lett volna életben tartani.”

Következtetés

A lídiai Krőzus vizsgálatából kiderül, hogy nem véletlenül lett az ókori világ leggazdagabb embere. Krőzus előnye volt, hogy nagy vagyont örökölt az őseitől, és az is, hogy királysága nemesfémekben gazdag területen feküdt. Ezzel együtt Krőzus hódításokkal gyarapította örökölt vagyonát, és végül Lídiát aranyon és ezüstön túli gazdaggá tette. Krózus uralma alatt Lídia az ókori világ egyik kulturális központjává vált, és a világ legnagyobb gondolkodói látogatták meg. Végül Krózus saját egójának áldozata lett, ami valószínűleg az életébe és királysága függetlenségébe került. Hibái ellenére, melyek közül az önhittség volt a legkiemelkedőbb, Krőzusra mindig úgy fognak emlékezni, mint az ókori világ leggazdagabb emberére és a pénzverés egyik első szószólójára.

 1. Hérodotosz. Történetek. Fordította Aubrey de Sélincourt. (London: Penguin Books, 2003), 13-14. o.
 2. Kuhrt, Amélie. Az ókori Közel-Kelet: Kr. e. 3000-330 körül. 2. kötet. (London: Routledge, 2010), 547. o.
 3. Sayce, A. H. “The Decipherment of the Lydian Language”. American Journal of Philology 46 (1925) p. 38
 4. Herodotos, pgs. 5-7
 5. Herodotos, p. 8
 6. Kuhrt, pgs. 567-70
 7. Kuhrt, 570. o.
 8. Herodotos, 44. o.
 9. Herodotos, 29. o.
 10. Herodotos, 21. o.
 11. Kuhrt, 569. o.
 12. Herodotos, pgs. 40-41.
 13. Pritchard, James B., ford. Az Ószövetséggel kapcsolatos ókori közel-keleti szövegek. 3rd ed. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992), 306. o.

Admin, Jaredkrebsbach és EricLambrecht

.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.