Południowi baptyści, arminianie i kalwiniści

Dzisiaj przedstawiamy gościnny wpis Marca Mintera, pastora wiodącego Pierwszego Kościoła Baptystów w Dianie, TX.

W obrębie kościołów południowych baptystów istnieje wiele osób, które twierdzą, że są arminianami lub kalwinistami. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele z tych osób w rzeczywistości nie potwierdza wielu tez, które są zawarte w historycznych systemach teologicznych reprezentowanych przez te nazwy. Zamiast tego, te skrócone odniesienia wydają się być pozbawione istotnego ładunku teologicznego. Częściej niż nie, „kalwinista” i „arminianin” pływają teraz po prostu jako puste okręty bojowe reprezentujące odmienne poglądy na doktrynę zbawienia. Jest to niefortunne i mniej niż pomocne.

Wzrost liczby i wpływów tych, którzy mogą nazywać siebie kalwinistami, spowodował również niemałe zaniepokojenie wielu Południowych Baptystów. Przyczyn tej całej zgagi może być wiele, ale myślę, że jednym z głównych czynników przyczyniających się do niej jest nieznajomość. Zawsze, gdy coś jest nieznane, ma tendencję do niepokojenia nas – przynajmniej trochę.

Zapytaj przeciętnego Południowego Baptystę, co on lub ona wie o Arminianizmie lub Kalwinizmie, a prawdopodobnie otrzymasz zdziwione spojrzenie, po którym nastąpi zmieszana odpowiedź. Co więcej, jeśli niektórym Południowym Baptystom wydaje się, że wiedzą coś o jednym lub obu tych obozach, to często mają tylko okrojoną lub spaczoną perspektywę. Gdyby dzisiejsi Południowi Baptyści byli tak samo niezainteresowani dochodzeniem teologicznym, jak Południowi Baptyści w latach 1950-1990 (aktywność była ich głównym celem), wówczas to nieporozumienie nie byłoby tak dużym problemem. Jednakże nastąpiło dramatyczne przeorganizowanie amerykańskiego krajobrazu kulturowego, a kongregacje, które żyją i pracują na tym nowym terenie, również się zmieniły.

Odkąd Południowa Konwencja Baptystów została po raz pierwszy utworzona w 1845 r., w rodzinie byli zarówno kalwiniści, jak i arminianie. Baptyści partykularni (kalwinistyczni) i baptyści generalni (arminiańscy) połączyli się we wspólnych wysiłkach, aby głosić Ewangelię daleko i szeroko. Z powodu tej różnorodności w SBC były też różne okresy, w których każdy obóz teologiczny odgrywał bardziej znaczącą rolę w konwencji. Oczywiście, zdarzały się żywiołowe debaty, a nawet walki rodzinne, ale Południowi Baptyści nigdy nie stronili od zdrowej debaty czy walki. Chodzi o to, że spierające się strony tej szczególnej debaty teologicznej w przeszłości znacząco ze sobą współpracowały. Wierzę, że bylibyśmy dziecinni i niemądrzy, gdybyśmy myśleli, że ten rodzaj współpracy nie może być kontynuowany.

Aby pracować nad jasnością i uprzejmością w obecnej sytuacji, pomocne dla każdego będzie zbadanie, przemyślenie, a następnie wypowiedzenie się (z cierpliwością i pokorą). Dzięki Bożej łasce, Południowi Baptyści (zarówno Arminianie jak i Kalwiniści) mogą nadal jednoczyć się pod sztandarem Ewangelii i możemy nadal bronić tych biblijnych odrębności, które uczyniły nas Baptystami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.