Att vara advokat kontra att vara elektriker:

När du tänker på någon som har samlat på sig mycket pengar, tänker du då vanligtvis på en läkare eller advokat, eller någon som har mindre formell utbildning som en elektriker eller rörmokare?

Avhängigt av i vilket skede av karriären de befinner sig kan en elektriker ha ett betydligt högre nettoförmögenhet än en advokat. Läs vidare för att se hur siffrorna kan fungera till någondera yrkets fördel.

Här är vad du kan lära dig om elektriker, advokater (och andra karriärvägar) genom att köra några jämförelser på Wealth Meta Income and Spending Simulator.

Antaganden

Vi körde en simulering med en tidslinje på 47 år. Denna tidslinje sträcker sig mellan åldrarna 18 och 65 år. För att hålla saker och ting konsekventa kommer vi att anta att advokaten och elektrikern har samma levnadsomkostnader och budget. Detta gör det mycket lättare att jämföra deras löneskillnader. I den här simuleringen kommer både lagmannen och elektrikern att få en månadsbudget på 1 500 dollar, som kommer att öka med inflationen. Naturligtvis skiljer sig deras utgifter i verkligheten många gånger vilt åt. Så vad vi egentligen beräknar är potentiell nettoförmögenhet, eller skillnaden mellan deras inkomster.

Så, du vill bli elektriker?

Typiskt finns det två utbildningsvägar som en elektriker kan ta. De kan välja att gå på handelsskola eller gå i lära hos en erfaren elektriker. Som elektriker kan du börja arbeta när du har gått ut gymnasiet. Lärlingsvägen gör att elektrikern kan undvika studieskulder, även om det i många stater krävs obligatoriska klasser för att bli licensierad.

Den genomsnittliga elektrikern tjänar 59 190 dollar per år enligt US Bureau of Labor Statistics. Tänk på att lönerna varierar beroende på erfarenhet, typ av arbete och den delstat där man bor. Elektriker i topp 75 % tjänar 72 000 dollar/år och de i topp 90 % tjänar 94 000 dollar/år.

Antagen att elektrikern börjar i ett ingångsjobb och flyttar upp till en gesäll på 4 år och sedan en mästare på ytterligare 4 år, lämnar detta elektrikern med 5,0 miljoner dollar när han/hon går i pension. Se elektrikers simulering här.

Så, du vill bli advokat?

För att bli advokat måste du först ta en kandidatexamen i något ämne. I genomsnitt tar denna examen cirka fyra år och 29 900 dollar i studieskulder.

Nästan måste man klara LSAT för att bli antagen till juristutbildningen. Juristutbildningen kommer att kosta cirka 78 792 dollar för en offentlig utbildning i en delstat. Det finns också det mindre kända alternativet att läsa juridik, vilket innebär att man helt och hållet slipper läsa juridik (och därmed sammanhängande kostnader).

När de har tagit examen kan de välja att göra en praktik på en advokatbyrå för att skaffa sig erfarenhet eller att avlägga advokatexamen. Enligt US Bureau of Labor statistics tjänar en advokat i genomsnitt 141 890 dollar per år. Advokater i topp 75 % tjänar 178 000 dollar/år och de i topp 90 % tjänar över 208 000 dollar/år.

Antagen att advokaten går direkt till college efter gymnasiet, sedan direkt till juristutbildningen, sedan omedelbart får ett jobb som biträdande jurist och efter fyra år blir partner kommer de att hamna på nästan 13,7 miljoner dollar när de går i pension. Visa advokatens simulering här.

Slutsatser:

Advokaten ackumulerar helt klart betydligt mer än elektrikern. Det finns dock en tidpunkt då advokaten har en negativ nettoförmögenhet på 205 000 dollar på grund av studieskulder. Det är mycket pengar att betala tillbaka för en karriär som de inte har arbetat i ännu och kanske inte kommer att trivas med.

Denna analys tittar endast på de rena siffrorna som du kan förvänta dig när du gör karriär som elektriker eller advokat. Men siffrorna tar inte hänsyn till eventuella stötar på vägen. Även om någon till exempel läser juridik betyder det inte att han eller hon kommer att klara advokatexamen eller hitta anställning inom det område han eller hon vill ha.

Ett annat exempel är om elektrikern inte kunde arbeta på grund av ett funktionshinder. Eftersom de måste använda sina kroppar för att utöva sitt yrke kan en skada sätta dem tillbaka.

  • Elektrikern når 1 miljon dollar i nettoförmögenhet runt år 24 i simuleringen, eller vid 42 års ålder.
  • Advokaten når 1 miljon dollar i nettoförmögenhet runt år 19, eller vid 37 års ålder.
  • Elektrikern når 2 miljoner dollar i nettoförmögenhet runt år 33, eller vid 51 års ålder.
  • Advokaten når 2 miljoner dollar i nettoförmögenhet runt år 23 eller vid 41 års ålder.
  • Advokaten har en maximal skuld på ~201 000 dollar (år 8 i simuleringen) medan elektrikerns är noll!
  • Advokatens nettoförmögenhet kommer ikapp elektrikern efter år 16 i simuleringen (när de båda är 34 år). Så under de första 16 åren ligger elektrikern före på pappret, men därefter är advokatens nettoförmögenhet större än elektrikerns.

Prova att bygga din egen simulering (visa och spara sedan som…) för att utforska dina egna antaganden:

  • Visa elektrikerns simulering
  • Visa advokatens simulering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.