Odhalení tajemství megalitických kamenných zdí Saksaywamanu

Na severním okraji města Cusco v Peru se nachází opevněný komplex Saksaywaman (Sacsayhuaman). Místo je proslulé svými pozoruhodnými velkými suchými kamennými zdmi s balvany pečlivě opracovanými tak, aby do sebe těsně zapadaly bez použití malty. Kameny použité při stavbě teras v Saksaywamanu, které váží až 200 tun, patří k největším kamenům použitým na jakoukoli stavbu v prehispánské Americe a vykazují přesnost lícování, která nemá v Americe obdoby. Kameny jsou od sebe vzdáleny tak těsně, že se mezi mnohé z nich nevejde ani list papíru. Tato přesnost v kombinaci se zaoblenými rohy bloků, rozmanitostí jejich vzájemně propojených tvarů a způsobem, jakým se stěny naklánějí dovnitř, vědce po desetiletí mátla.

Nádherné do sebe zapadající kameny v Saksaywamanu. Zdroj fotografií: Hakan Svensson

Metoda používaná k přesnému sladění tvaru kamene se sousedními kameny byla předmětem mnoha spekulací a debat. Různé předkládané teorie zahrnují: změkčování kamenů pomocí záhadné kapaliny pocházející z rostliny, rozpad minerálů vlivem tepla generovaného velkými slunečními zrcadly, a dokonce i mimozemský zásah. John McCauley, architekt a stavební manažer v důchodu, který se již více než 40 let zabývá výzkumem starověkých stavebních technik, má však jinou hypotézu, která spočívá jednoduše ve vynalézavosti a moudrosti starověkých lidí.

„Musíme si připomenout, že stálý vzestup v ovládání techniky lidstvem probíhal po tisíce let pokusů a omylů; zvládnutí úspěšné techniky při přemísťování těžkých kamenů nebo při jejich tesání nastalo jen díky znalostem předávaným prostřednictvím neúspěchů a úspěchů nesčetných starověkých inženýrů, kteří byli ochotni experimentovat s novou myšlenkou a měli k dispozici zdánlivě nekonečné pracovní pole k realizaci svých nápadů,“ napsal pan McCauley v článku předloženém časopisu Ancient-Origins.

Pan McCauley provedl rozsáhlý průzkum naleziště Saksaywaman v Peru, prozkoumal mnoho možných způsobů přepravy 25-200 tun vážících kamenů a dospěl k závěru, že lehčí kameny byly vláčeny po pečlivě připravených vrstvách přírodní půdy, zatímco těžší kameny byly přepravovány na dřevěných saních. Modelové zkoušky na různých konstrukcích vozovek vedly k odhadu, že nejtěžší kameny mohlo přemisťovat maximálně 1 000 mužů.

Podle pana McCauleyho byly kameny na místě tvarovány pomocí velmi těžkých „tloukačů“ a nesčetných hodin práce, aby vznikly velkolepé megalitické zdi, které jsou k vidění dodnes. Vysvětlil, že každým úderem do dioritového balvanu bylo odstraněno malé množství kamene, dokud nebylo dosaženo konečného tvaru: „To trvalo dny a týdny, ne-li měsíce dřiny v závislosti na tom, kolik materiálu bylo třeba odstranit.“ Vysvětlil, že jiná technika, nazývaná „pokus a omyl“, se používá u mnohem lehčích kamenů. Při této metodě se kameny tvarovaly tlouky a v průběhu práce se „jeden kámen spojoval s druhým, až nakonec oba dobře zapadly“.

Následující sled fotografií s použitím zmenšených modelů a popisů poskytl pan McCauley, aby ilustroval, jak mohli staří Inkové velmi přesně přenášet tvar kamenů v megalitických stěnách.

Modelová fotografie 1

„V této sekvenci se předpokládá, že ve zdi vznikl otvor, který je třeba vyplnit dalším kamenem. V otvoru je upevněna dřevěná deska, která je překlenuta na dvě strany otvoru. Podél hrany stávajícího okraje kamene se pohybuje písař, který jej vždy drží v přesně stejném úhlu k úhlu dřeva tak, aby velmi přesně kopíroval tvar kamene

Poté se z prázdného prostoru ve zdi vyjme jednotlivá dřevěná šablona a pomocí bronzových nástrojů a křemenných škrabadel se vytvaruje, čímž vznikne tvar, který je věrný okraji prázdného prostoru. Stejná sekvence se provádí pro každý okraj prázdného prostoru. Každá deska šablony se testuje podle tvaru, který kopíruje, aby se ověřila přesnost.“

Vzorová fotografie 2

„Předloha šablony pro celý tvar dutiny se poté sestaví pomocí dřevěných hmoždinek a vloží se do stávajícího prostoru dutiny ve zdi, aby se ověřilo, že přesně sedí. Ověří se, zda jsou čepové a kolíkové spoje těsné.“

Foto modelu 3

„A teď ta těžší část! Hotová dřevěná šablona se umístí na kámen v seřaďovacím nádraží, který nejvíce odpovídá tvaru potřebnému v dutině ve zdi. Tyto kameny leží na seřaďovacím nádraží před budovanou zdí. Hlavní šablona se zajistí na místě pomocí kůlů a lan. Kameníci pak přenesou tvar šablony na líc kamene. Toto přenesení tvaru musí být provedeno velmi přesně a provádí se pomocí úzké písařské desky, která se pevně drží na boku šablony. Tímto úzkým rýsovacím prknem se kámen označí tak, aby mohl být řezán přesně ve stejném tvaru jako šablona. Kameníci pak šablonu odstraní a začnou kámen tvarovat podle čar, které byly přeneseny z dřevěné šablony. Po dokončení hrubé řezby se šablona znovu použije k měření přesnosti tvarování.“

Vzorová fotografie 4

„Nyní byl „volný“ kámen ze seřaďovacího nádraží vytvarován a jeho profil byl dvakrát zkontrolován podle prázdného prostoru ve zdi. Došlo k určitému zploštění hotového líce, což má za následek celkový vzhled „kanelování“, který je patrný na mnoha kamenech ve zdi.“

Zajímavé je, že většina teorií, které byly předloženy ohledně konstrukce starověkých megalitických zdí a nalezišť, pochází od badatelů, kteří nemají zkušenosti s architekturou nebo stavebními technikami. Někteří architekti a inženýři však tvrdí, že tyto odborné znalosti jsou nezbytné pro pochopení toho, jak byly tyto stavby postaveny. Počátkem tohoto roku předložil stavební inženýr Peter James alternativní teorii o tom, jak byly egyptské pyramidy postaveny . V reakci na některé své kritiky James položil otázku: „Kdybyste chtěli postavit dům, využili byste mě, nebo archeologa?“.

Výzkumy a zjištění pana McCauleyho vycházejí z názoru, že naši dávní předkové měli bohaté znalosti, které shromažďovali po mnoho staletí. „Jedna věc je jistá,“ řekl, „a to, že dávní lidé měli komunikativnější porozumění přírodě, vývoji nebes a intuitivní znalosti o fungování věcí, než za jaké je považujeme“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.