Blogi

Jotkut ihmiset saattavat käyttää termejä ”ehdonalaisuus” ja ”ehdonalainen vankeusrangaistus” vaihdellen, mutta ne edustavat hyvin erilaisia oikeudellisia tilanteita. Ehdonalainen vapautus korvaa vankilaan joutumisen, kun taas ehdonalainen vapautus on ehdollinen vapauttaminen vankilasta ennen kuin olet suorittanut koko tuomiosi. Ehdonalaiseen vapauteen liittyy ehtoja ja edellytyksiä, joita on noudatettava – ja näiden ehtojen noudattamatta jättäminen johtaa ehdonalaisrikkomukseen, joka saattaa lähettää sinut takaisin vankilaan.

Millaisia ehtoja ehdonalaiseen vapauteen liittyy?

Useimmissa tapauksissa voit päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun olet suorittanut tuomiossasi vaaditun vähimmäisvankeusajan. Jos ehdonalaisvalvontalautakunta päättää myöntää sinulle ehdonalaisen vapauden, sinut vapautetaan vankilasta noudattaen tiettyjä sääntöjä, joita sinun on noudatettava. Säännöt vaihtelevat henkilöittäin, mutta on olemassa joitakin ehdonalaiseen vapauteen pääsyn yleisiä ehtoja, jotka koskevat kaikkia ehdonalaiseen vapauteen pääseviä. Pennsylvaniassa näitä ovat muun muassa seuraavat vaatimukset:

 • Tottele kaikkia lakeja
 • Ilmoita tuomioistuimelle, jos muutat
 • Pitäydy työelämässä ja ilmoita tuomioistuimelle, jos vaihdat työpaikkaa
 • Pitäydy yhteydessä ehdonalaisvalvojallesi
 • Ei saa pitää hallussaan ampuma-asetta tai -runkoasetta
 • Jatka sakkojen maksamista, oikeuden määräämät korvaukset ja kulut

Voi olla myös muita ehdonalaisvalvontalautakunnan määräämiä ehtoja, jotka liittyvät nimenomaan siihen rikostyyppiin, josta sinut on vangittu, kuten pidättäytyminen alkoholin käytöstä. Sinua saatetaan myös tutkia ja takavarikoida ilman etsintälupaa sekä tehdä satunnaisia huumetestejä. Joidenkin ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen on osallistuttava vihanhallintakursseille tai heidän on noudatettava ulkonaliikkumiskieltoa.

Miten ehdonalaiseen vapauteen pääsyä rikotaan?

Minkä tahansa ehdonalaiseen vapauteen pääsyn ehdonalaisen ehdon rikkominen on ehdonalaiseen vapauteen pääsyn rikkomista. Rikkominen voi johtua uuden rikoksen tekemisestä tai jostain teknisestä syystä, kuten siitä, että muutat pois alueelta ilmoittamatta siitä ehdonalaisvalvojallesi. Ehdonalaislautakunta suhtautuu tällaisiin rikkomuksiin hyvin vakavasti.

Mitä tapahtuu, kun rikot ehdonalaista vapauttamista?

Vapauttamistasi ehdonalaisesta ei voida peruuttaa, ellei ole ”todennäköisiä syitä” uskoa, että olet rikkonut ehdonalaisen vapauttamisen ehtoja. Sinua pidetään syyttömänä rikoksiin tai rikkomuksiin, kunnes syyllisyys on osoitettu. Lain mukaan sinulla on oikeus tulla kuulluksi, oikeus puolustaa itseäsi ja oikeus kuulla sinua vastaan esitetyt todisteet.

Ensimmäinen vaihe ehdonalaisen vapauttamisen peruuttamisessa on alustava kuuleminen, jossa selvitetään, oletko todella rikkonut ehdonalaisen vapauttamisesi ehtoja. Jos et ole vangittuna, saat ilmoituksen siitä, milloin ja missä alustava kuuleminen järjestetään. Sinulla on oltava riittävästi aikaa valmistautua kuulemiseen, ja sinulla on oikeus käyttää kuulemisessa asianajajaa. Yhdysvaltain korkein oikeus on varmistanut, että kaikissa osavaltioissa on noudatettava vähimmäisvaatimuksia oikeudenkäynnin asianmukaisuudesta ehdonalaiseen vapauteen pääsyn peruuttamista koskevissa kuulemisissa.

Alustavassa kuulemisessa voidaan esittää asiakirjatodisteita ja todistajia, ja voit antaa lausuntoja ja vastata kysymyksiin (vaikka laki ei sitä sinulta vaadikaan). Joko sinä tai asianajajasi voit kuulustella todistajia ristiin tai vastustaa ehdonalaisvalvojan esittämiä todisteita. Sinä tai asianajajasi voit myös esittää todisteita ja kutsua todistajia omasta puolestasi.

Edellisen kuulemisen jälkeen kuulemismenettelystä vastaava virkamies antaa kertomuksen ehdonalaislautakunnalle. Ehdonalaisvalvontalautakunta päättää, järjestetäänkö rikkomuskäsittely. Ehdonalaisen vapauttamisen peruuttamista koskevat kuulemiset eroavat suuresti rikos- tai siviilioikeudenkäynneistä: niissä ei ole valamiehistöä eikä yleensä tuomaria, ja ehdonalaiseen vapauttamiseesi liittyviä suosituksia antavat henkilöt ovat tyypillisesti kuulemisvirkamiehiä tai ehdonalaisvalvojia.

Mitkä ovat rangaistukset, kun rikot ehdonalaista vapauttamista?

Jos sinut todetaan syylliseksi ehdonalaisrikkomukseen, ehdonalaisvalvontalautakunnalla on useita eri vaihtoehtoja:

 • Voidaan antaa pidätysmääräys
 • Jos ehdonalaisrikkomuksesi juontaa juurensa rikoksesta, voit saada ylimääräisen rikostuomion
 • Voidaan määrätä sakkoa, jos olet syyllistynyt rikokseen
 • Vapauttamisesi ehdonalaisesta vapautumisesta voidaan peruuttaa, jolloin sinun on palattava vankilaan suorittamaan rangaistuksesi loppuun
 • Jos olit ehdonalaiseen vapauteen, ehdonalaisen vapautumisesi kestoa voidaan pidentää (mutta se ei voi ylittää alkuperäistä rangaistustasi)

Mitä sinulle tapahtuu, riippuu ehdonalaiseen vapauteen pääsyn riskitasostasi ehdonalaiseen vapauteen päässeenä, rikkomustyypistäsi, siitä, kuinka lainkuuliainen olet ollut, ja rikostaustastasi.

Jos sinua syytetään ehdonalaisen vapautumisesi ehtojen rikkomisesta, viisain tapa toimia on käyttää oikeudellista edustusta. Ehdonalaisen vapauden rikkomiseen liittyvät rangaistukset ovat vakavia, vaikka sinua ei lähetettäisikään takaisin vankilaan. Ehdonalaisrikkomusten asianajaja voi taistella sen puolesta, että oikeuksiasi puolustetaan sekä alustavien että lopullisten ehdonalaiskuulustelujen aikana esittämällä todisteita, kutsumalla todistajia ja esittämällä oman puolesi tarinasta ehdonalaislautakunnalle.

Ota heti yhteyttä Robert L. Schwarziin!

Jos sinua tai jotakuta läheistäsi syytetään ehdonalaisrikkomuksesta, ota viipymättä yhteyttä Robert L. Schwarzin asianajotoimistoon. Koska minulla on kokemusta sekä yksityisenä rikosasianajajana että entisenä Delawaren piirikunnan julkisena puolustajana, varmistan, että oikeuksiasi puolustetaan aggressiivisesti ehdonalaisrikkomusprosessin kaikissa vaiheissa. Ota yhteyttä toimistooni jo tänään!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.