Inbreeding and prereproductive mortality in the Old Order Amish. III. Sisäsiitoksen suorat ja epäsuorat vaikutukset

Sisäsiitoksen suoria ja epäsuoria (biologisten tekijöiden välittämiä) vaikutuksia esiproduktiiviseen kuolleisuuteen (kuolema ennen 20 vuoden ikää) tutkittiin Lancasterin piirikunnassa, Pennsylvaniassa, vanhassa amish-järjestössä tehdyssä tapaus-verrokkitutkimuksessa. Vuosien 1969 ja 1980 välisenä aikana 211:ssä esihedelmällisessä kuolemantapauksessa ja 213:ssä elävässä kontrolliryhmässä todettuja tapauksia verrattiin toisiinsa sisäsiitoskertoimien, synnynnäisten epämuodostumien, syntymäpainon, raskausajan, synnytyskomplikaatioiden ja muiden demografisten tekijöiden erojen osalta, jotka saatiin yhdistämällä tapaukset ja kontrolliryhmät väestörekisteriin ja amishien sukututkimusrekisteriin, joka ulottuu 1700-luvulle asti. Tapausten ja kontrollien sisäsiitoskertoimet (F) laskettiin käyttämällä polkumenetelmää, jolla jäljitettiin yhteisiä esivanhempia monipolvisissa sukutauluissa. Läheinen sisäsiittoisuus (F suurempi tai yhtä suuri kuin 1/64) oli merkittävä riskitekijä esihedelmälliselle kuolleisuudelle; kertoimen suhde = 1,55. Log-lineaarisen mallin avulla todettiin, että läheisen sisäsiitoksen vaikutus kuolleisuuteen välittyy kolmella epäsuoralla satunnaismekanismilla: Riippumatta tapaus-verrokkistatuksesta sisäsiittoisuus oli merkitsevästi yhteydessä synnynnäisiin epämuodostumiin (todettu syntymähetkellä), kohdunsisäiseen kasvun hidastumiseen (syntymäpaino alle 10. prosenttipisteen raskausikään nähden) ja muiden kuolemantapausten esiintymiseen sisarussuhteessa. Kukin näistä tekijöistä oli puolestaan riippumattomasti yhteydessä kuolleisuuteen sisäsiittoisuudesta riippumatta. Mitään merkittävää sisäsiitoksen suoraa vaikutusta ei jäänyt jäljelle näiden tekijöiden korjaamisen jälkeen. Sisäsiitoksella ei ollut vaikutusta ennenaikaisuuteen (alle 37 viikkoa) tai synnytyskomplikaatioihin. Tämä tutkimus viittaa siihen, että sisäsiittoisuus lisää synnytystä edeltävän kuolleisuuden riskiä lisäämällä kohdunsisäisen kasvun hidastumisen ja synnynnäisten epämuodostumien riskiä mutta ei ennenaikaisuutta. Log-lineaarinen malli tarjoaa hyödyllisen lähestymistavan suorien ja epäsuorien riskitekijöiden analysointiin biologisten mekanismien avulla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.