Inbreeding en prereproductieve sterfte bij de Old Order Amish. III. Directe en indirecte effecten van inteelt

Directe en indirecte (door biologische factoren bemiddelde) effecten van inteelt op prereproductieve sterfte (sterfte voor de leeftijd van 20 jaar) werden onderzocht in een case-control studie uitgevoerd bij de Lancaster County, Pennsylvania, Old Order Amish. In totaal werden 211 gevallen van preproductieve sterfte tussen 1969 en 1980 en 213 levende controles vergeleken op verschillen in inteeltcoëfficiënten, aangeboren afwijkingen, geboortegewicht, zwangerschapsduur, complicaties bij de geboorte en andere demografische factoren, verkregen door gevallen en controles te koppelen aan vitale registers en het Amish genealogisch register dat teruggaat tot de jaren 1700. Inteeltcoëfficiënten (F) voor gevallen en controles werden berekend met behulp van de padmethode voor het opsporen van gemeenschappelijke voorouders in de multigenerationele stambomen. Nauwe inteelt (F groter dan of gelijk aan 1/64) was een significante risicofactor voor prereproductieve sterfte; odds ratio = 1,55. Met behulp van het log-lineaire model werd vastgesteld dat het effect van nauwe inteelt op sterfte gemedieerd werd door drie indirecte toevallige mechanismen: Ongeacht de case-control status was inteelt significant gerelateerd aan congenitale misvormingen (vastgesteld bij de geboorte), intra-uteriene groeiachterstand (geboortegewicht lager dan 10de percentiel voor zwangerschapsduur), en het voorkomen van andere sterfgevallen in de broer-zus relatie. Elk van deze factoren was onafhankelijk gerelateerd aan sterfte, ongeacht inteelt. Er bleef geen significant direct effect van inteelt over na correctie voor deze factoren. Er waren geen effecten van inteelt op prematuriteit (minder dan 37 weken), of geboortecomplicaties. Deze studie suggereert dat inteelt het risico op pre-ereproductieve sterfte verhoogt door het risico op intra-uteriene groeivertraging en aangeboren misvormingen te verhogen, maar niet op prematuriteit. Het log-lineaire model biedt een nuttige benadering voor de analyse van directe en indirecte risicofactoren met behulp van biologische mechanismen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.