Ornithologi

Danphe eller Himalayan Monal är nationalfågel i Nepai

En hotad art är en fisk-, djur- eller växtart som hotas av utrotning i hela eller en betydande del av sitt utbredningsområde. Underarter och särskilda populationer av fåglar kan också förtecknas. Det finns cirka 1 500 hotade arter, varav 900 i USA. En ”hotad art” är en fågelart eller någon annan organism som sannolikt kommer att bli hotad inom en överskådlig framtid. Det finns 230 hotade arter i Förenta staterna. En kandidatart är en art vars status motiverar att den tas upp på listan, men som inte kan tas upp på listan på grund av brist på administrativa resurser och/eller finansiering. Se IUCN:s röda listor för en förteckning över hotade arter i hela världen och en informativ förklaring av vad det egentligen innebär att vara utrotningshotad. I dag uppskattar man att en av åtta fågelarter i världen riskerar att dö ut och i USA och England är det närmare en av fyra. Se även Utdöda fåglar.

Peregrinefalken

Populationen minskade dramatiskt över hela världen efter 1940-talet på grund av DDT, olaglig jakt och illegalt tagande av unga falkar av blivande falkoner. Men det skydd som ges av Endangered Species Act har gjort det möjligt för pilgrimsfalken att återhämta sig och fågeln togs bort från listan över utrotningshotade arter 1999. Mer information från Peregrine Fund.

Crusted Shelduck (Tadorna cristata)

”Crested shelduck klassificeras som en medlem av ordningen Anseriformes (Screamers och ankor) och är en medlem av familjen Anatidae. Den klassificeras som en kritiskt utrotningshotad art på grund av en uppskattad population på mindre än 50 fullvuxna crested shelducks. Arten kan redan vara utdöd – den hålls i kategorin kritiskt utrotningshotad på grund av de senaste obekräftade rapporterna om observationer. Om arten fortfarande existerar finns den i östra Asien.”

Top Ten Endangered Birds in America

Endangered Species International

US Fish and Wildlife Service List of Endangered Birds and Mammals

Critically Endangered Birds

Why the Endangered Species Act is Broken and How to Fix It

”Förenta staterna var en gång hemvist för en rik och varierad fågelpopulation, med fåglar som passagerarduvan, Carolinaparaketen och den dunkla kustsparven som flög genom vår himmel. Men flera århundraden av markutveckling, jakt och mänskligt intrång har kastat vårt lands fåglar in i en kris, vilket har lett till att vissa har utrotats och många har fått status som hotade. I dag rapporterar U.S. and Wildlife Service att så många som 91 arter är hotade eller på gränsen till utrotning.” (Text: Katherine Butler, från Mother Nature Network)

Snabb fakta: Nya Zeeland har den högsta andelen hotade fåglar i världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.