Izrael

Podwójne obywatelstwo Izraela

Dozwolone

Prawo Powrotu (1950), które stanowi, że Żydzi i ich potomkowie mają prawo do zamieszkania i naturalizacji w Izraelu. Osoby kwalifikujące się, które przeprowadzają się do Izraela nie są uważane za imigrantów, są one postrzegane jako osoby przeprowadzające Aliyah. Zgodnie z prawem izraelskim, osoby uzyskujące obywatelstwo izraelskie na mocy Prawa Powrotu (obywatelstwo żydowskie) nie są zobowiązane do zrzeczenia się swojego pierwotnego obywatelstwa. W przeciwnym razie, jak określono w sekcji 5 Ustawy o Obywatelstwie (1952), aby stać się obywatelami Izraela, osoby musiałyby zrzec się swojego poprzedniego obywatelstwa lub udowodnić, że przestaną być cudzoziemcami po uzyskaniu obywatelstwa izraelskiego.

Ustawa o obywatelstwie z 1952 r. ustanawia standardy nabywania obywatelstwa dla różnych grup: stałych mieszkańców, którzy mieszkali na terytorium Izraela bezpośrednio po jego ustanowieniu, noworodków, których jedno z rodziców jest obywatelem Izraela, oraz osób nie będących Żydami, które przechodzą proces naturalizacji.

Podwójne obywatelstwo jest powszechnie akceptowane w Izraelu. Około 10% ludności kraju posiada podwójne obywatelstwo. Rząd izraelski, Kneset, nigdy nie próbował w pełni ograniczyć podwójnego obywatelstwa. Istnieją jednak trzy ograniczenia dla obywateli Izraela, jeśli chodzi o podwójne obywatelstwo:

  • Prawo zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa z krajami wrogimi;
  • Członkowie Knesetu – lub ktokolwiek, kto zajmuje wrażliwe stanowiska związane z bezpieczeństwem – nie może posiadać podwójnego obywatelstwa, oraz;
  • Podwójni obywatele muszą wjeżdżać i wyjeżdżać z Izraela z izraelskim dokumentem podróży (zazwyczaj paszportem)

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.