Israel

Dubbelt medborgarskap Israel

Tillåtet

Lagen om återvändande (1950) som fastställer att judar och deras ättlingar har rätt att bosätta sig och bli naturaliserade i Israel. Berättigade personer som flyttar till Israel betraktas inte som invandrare, utan ses som personer som genomför Aliyah. Enligt israelisk lag behöver personer som uppnår israeliskt medborgarskap genom lagen om återvändande (judiskt medborgarskap) inte avsäga sig sitt ursprungliga medborgarskap. Enligt avsnitt 5 i lagen om medborgarskap (1952) måste personer som vill bli medborgare i Israel avsäga sig sitt tidigare medborgarskap eller bevisa att de kommer att upphöra att vara utländska medborgare när de blir israeliska medborgare.

Lagen om medborgarskap från 1952 fastställer standarden för förvärv av medborgarskap för olika grupper: permanent bosatta som har bott inom Israels territorium omedelbart efter dess inrättande, nyfödda som har en förälder som är israelisk medborgare och icke-judiska personer som genomgår naturaliseringsprocessen.

Dubbelt medborgarskap är allmänt accepterat i Israel. Ungefär 10 % av landets befolkning har dubbelt medborgarskap. Den israeliska regeringen, Knesset, har aldrig försökt att helt begränsa dubbelt medborgarskap. Det finns dock tre begränsningar för israeliska medborgare när det gäller dubbelt medborgarskap:

  • Lagen förbjuder dubbelt medborgarskap med fientliga länder;
  • Medlemmar av Knesset – eller någon som innehar känsliga säkerhetspositioner – kan inte inneha dubbla medborgarskap, och;
  • Dubbelmedborgare måste resa in i och ut ur Israel med ett israeliskt resedokument (normalt ett pass)

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.