Tor vs VPN: vilken är bäst?

Hur Tor fungerar

Namnet ”Tor” är en förkortning av det ursprungliga projektnamnet, ”The Onion Router”. Det kallas för en ”lökrouter” eftersom dina data leds genom flera säkerhetslager innan de når sin slutdestination.

Tor skyddar dig i första hand mot ”trafikanalys”, som kan avslöja din personliga identitet och plats genom att övervaka dina data på olika ställen mellan din dator och de webbplatser du besöker. Det här diagrammet visar hur Tor fungerar.

Tor-nätverket nås genom att ladda ner deras kostnadsfria webbläsare. När du lägger in en begäran om information i webbläsaren kontaktar webbläsaren en slumpmässig Tor-server, eller nod. Den noden vidarebefordrar sedan din förfrågan till nästa slumpmässigt utvalda nod och så vidare.

Din förfrågan kommer att skickas mellan flera noder innan den når sin slutdestination. Samma sak händer när data skickas tillbaka till dig.

Dessa flera ”hopp” är det som bidrar till att hålla din identitet säker. Varje nod känner endast till IP-adressen för den föregående noden och IP-adressen för nästa nod. Det är alltså omöjligt för en server att veta varifrån data ursprungligen kom och vilken den slutliga destinationen är.

På så sätt kan din trafik inte analyseras medan den överförs. Dina data är också krypterade medan de skickas mellan dessa mellanliggande noder.

Det finns dock en potentiell sårbarhet i Tor-nätverket och det är utgångsnoden. Detta är den sista noden som hanterar dina data, innan de når slutdestinationen.

Data på denna nod är helt dekrypterad, så om du inte använder en HTTPS-anslutning kommer din information att vara helt exponerad för den person som driver exit-noden.

Tor-fördelar

 • Då det är ett distribuerat nätverk som drivs av frivilliga, är det extremt svårt för någon regering eller organisation att stänga ner det.
 • Routingmetoden avslöjar inte din IP-adress för de webbplatser du besöker.
 • Det är gratis att använda programvaran och nätverket.
 • Gör det möjligt för dig att få tillgång till geografiskt begränsade webbplatser och innehåll.

Tor nackdelar

 • Tor är mycket långsamt jämfört med en VPN. Eftersom dina data leds genom flera reläer, var och en med varierande bandbredd, är du utlämnad till den långsammaste reläen på din rutt. Tor är inte ett bra val för att titta på strömmande videor av hög kvalitet eller göra något annat som kräver en höghastighetsanslutning.
 • Alla kan sätta upp en utgångsnod för att spionera på användare. Eftersom trafiken vid utgångsnoden är okrypterad kan vem som helst (regering, hackare etc.) som driver utgångsnoden se din internettrafik om du inte använder en HTTPS-anslutning.
 • Du kan endast få tillgång till Tor-nätverket med hjälp av sin webbläsare eller från program som har Tor-åtkomst inbyggd. Om du behöver använda en annan webbläsare på grund av den webbläsarens unika möjligheter kommer du inte att skyddas av Tor.
 • Tor-noderna är gratis att använda och drivs av frivilliga, så det finns ingen ansvarsskyldighet eller direkt finansiering för att underhålla dem.
 • Då Tor används av personer som vill dölja extremt känslig information kan frekvent användning markera att du är föremål för övervakning.
 • Alltså kan även de som inte vill dölja extremt känslig information utsättas för risk. Om du t.ex. torrentar via Tor kan kamrater avslöja din riktiga IP-adress.
 • Oppenar du dokument som laddats ner via Tor när du är online riskerar du också att avslöja din IP-adress.
 • Du kan råka ut för en hel del problem på den mörka webben (.onion-sajter), som endast kan nås med Tor-webbläsaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.