Livsforlængelsesforskning: en analyse af moderne biologiske teorier og etiske spørgsmål

Der findes mange meninger og idéer om aldring. Biologiske teorier har fået fat i den folkelige og videnskabelige fantasi som mulige svar på en “kur” mod aldring. Det er imidlertid ikke klart, hvad det præcist er, der skal kureres, eller om aldring kan klassificeres som en sygdom. Nogle forskere er overbevist om, at aldring vil kunne ændres biologisk, og at den menneskelige levetid vil kunne forlænges betydeligt. Andre forskere mener, at aldring er et flygtigt mål, som måske kun kan manipuleres “statistisk” gennem en bedre forståelse af de operationelle principper for systemer, der befinder sig i komplekse miljøer. Der er ikke kun forvirring om definitionerne, men også om sikkerheden ved enhver potentiel intervention. At helbrede celledød kan f.eks. føre til cellekræft. Det er ikke klart, at jagten på en kur mod ældning er en fordelagtig bestræbelse. I denne artikel vil vi for det første beskrive nutidige idéer om aldringsprocesser og for det andet beskrive flere nuværende livsforlængelsesteknologier. For det tredje analyseres disse teorier og teknologier, idet der fokuseres på to repræsentative og forskellige videnskabelige synspunkter. I artiklen behandles også det folkesundhedsdilemma, der opstår i forbindelse med livsforlængelsesforskning, og der undersøges to spørgsmål, nemlig forholdet mellem risiko og fordele og informeret samtykke, som er afgørende for udviklingen af etiske retningslinjer for livsforlængelsesteknologier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.