Midland Assault on an Officer Lawyer

At begå et overfald på en politibetjent eller en anden offentlig ansat er en meget alvorlig lovovertrædelse i Texas, og bør ikke tages let. I Texas er det ulovligt at forsætligt, bevidst eller uforsvarligt at forårsage legemsbeskadigelse af en anden person. En person, der begår ovennævnte uden en legitim undskyldning eller retfærdiggørelse, vil sandsynligvis blive fundet skyldig i et overfald.

I henhold til § 22.01(b)(1) i Texas straffelov er det imidlertid en forbrydelse af tredje grad at begå et overfald på en politibetjent, der udfører sine officielle opgaver.

Det er afgørende, at enhver person, der er anklaget for at overfalde en betjent, beholder en kompetent Midland overfald på en betjent advokat til at repræsentere deres interesser samt beskytte deres rettigheder. Hvis du er blevet anklaget for at overfalde en officer, skal du ikke tøve med at kontakte en nidkær kriminalforsvarsadvokat for at drøfte din sag.

Potentiel straf

Da et overfald på en officer betragtes som en forbrydelse i Texas, medfører det mere alvorlige straffe og fængselstid. Hvis den påståede overfaldsmand dømmes, kan han/hun risikere mellem to og 10 års fængsel og bøder på op til 10.000 dollars. Disse straffe kan stige afhængigt af arten og omstændighederne omkring hændelsen.

Mulige forsvar

Det mest almindelige forsvar, som en Midland overfald på en betjent advokat rejser i overfaldssager, der involverer betjente, er det om selvforsvar. Dette forsvar kan være vellykket, hvis betjenten brugte overdreven magt, da han anholdt den påståede kriminelle. Det er dog et meget svært forsvar at bevise uden tilstrækkelige beviser. Hvis man rejser forsvaret om selvforsvar, skal den påståede overfaldsmand med rimelighed have troet, at hans liv var i fare, eller at han ville have været udsat for alvorlig legemlig fare uden brug af magt mod betjenten. Volden skal være rimelig i forhold til den magt, som betjenten anvender.

Andre konsekvenser af en domfældelse

At blive dømt for en forbrydelse resulterer i en permanent straffeattest. Denne dom vil fremgå af baggrundstjek for fremtidige potentielle arbejdsgivere. Udlejere vil også have adgang til disse optegnelser. Desuden kan en persons omdømme i lokalsamfundet blive plettet, hvis det kommer frem, at vedkommende er blevet dømt for en forbrydelse. De langsigtede konsekvenser bør ikke overses. Ved at være proaktiv og komme i kontakt med en Midland overfald på en officer advokat, kan en person tage skridt til at afbøde virkningen af disse anklager.

Kontakt med en advokat

Der er mange proceduremæssige nuancer involveret i strafferetten, og der er forskellige bevismæssige standarder, der skal overholdes. Det kan være meget let at fare vild i al den juridiske jargon. Hvis du er blevet anklaget for at overfalde en betjent, skal du kontakte en Midland advokat for overfald på en betjent. Det er vigtigt at begynde at opstille et ordentligt forsvar så hurtigt som muligt. Politibetjente har en tendens til at få stor respekt i retten, og derfor er det vigtigt at foretage en grundig undersøgelse af hændelsen. En erfaren kriminalforsvarsadvokat vil vide, hvordan man korrekt navigerer i den juridiske proces og hjælpe med at sikre, at en anklaget får en ordentlig retssag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.