NHPCO Review ArticleHospice Care in the Nursing Home Setting: A Review of the Literature – ScienceDirect NHPCO Review ArticleHospice Care in the Nursing Home Setting: A Review of the Literature

Den amerikanske Medicare-hospiceydelse er i de seneste år blevet udvidet betydeligt til at omfatte plejehjemssituationen (NH). Denne litteraturgennemgang fokuserer på hospiceydelser i NH-sygehuse og undersøger deres vækst og virkningen af en sådan pleje for NH-beboere, omkostnings- og effektivitetsimplikationer for NH-sygehuse og regeringen samt politiske udfordringer og vigtige områder for fremtidig forskning. Selv om hospice-anvendelsen er relativt beskeden blandt NH-indbyggere, er den øgede tilgængelighed af hospice meget lovende. Som et alternativ til traditionel NH-pleje har hospice vist sig at kunne yde pleje af høj kvalitet i slutningen af livet og give fordele som f.eks. færre hospitalsindlæggelser og bedre smertebehandling. Det er også blevet påvist, at NH-hospice har positive virkninger på beboere uden for hospice, hvilket tyder på indirekte fordele for NH-klinisk praksis. Det er vigtigt at bemærke, at udvidelsen af hospice i NH’er medfører udfordringer, både i klinisk og politisk henseende. Forskning har vist, at samarbejde mellem NH-hospice kræver effektiv kommunikation omkring beboernes skiftende plejebehov, og at en række barrierer kan hindre integrationen af hospice- og NH-pleje. Desuden udgør den ændrede sammensætning af hospicepatienter, herunder øget hospicebrug af personer med sygdomme som f.eks. demens, en udfordring for Medicares politikker for hospicebetaling og berettigelse til hospiceydelser. Hidtil har der kun været lidt forskning, der har sammenlignet hospiceomkostninger, serviceintensitet og kvalitet af pleje på tværs af miljøer, hvilket afspejler det faktum, at der kun har været få sammenlignende data til rådighed for forskere. Centers for Medicare & Medicaid Services har taget skridt til at indsamle disse data, og der er behov for yderligere forskning for at belyse, hvilke forbedringer, hvis nogen, der er nødvendige for Medicare hospice-programmet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.