NHPCO Review ArticleHospice Care in the Nursing Home Setting: A Review of the Literature

De hospice-uitkering van Medicare in de Verenigde Staten heeft zich de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid naar de verpleeghuissetting (NH). Dit literatuuroverzicht richt zich op de verstrekking van hospicezorg in NH’s, onderzoekt de groei ervan en de impact van dergelijke zorg op NH-bewoners, implicaties voor kosten en efficiëntie voor NH’s en de overheid, en beleidsuitdagingen en belangrijke gebieden voor toekomstig onderzoek. Hoewel het gebruik van hospicezorg relatief bescheiden is onder de bewoners van NH, houdt de toegenomen beschikbaarheid ervan een grote belofte in. Als alternatief voor traditionele NH-zorg is aangetoond dat hospice kwalitatief hoogstaande zorg aan het einde van het leven biedt en voordelen biedt, zoals minder ziekenhuisopnames en betere pijnbeheersing. Er is ook aangetoond dat de verstrekking van hospicezorg in de thuiszorg positieve effecten heeft op bewoners die niet in een ziekenhuis verblijven, wat wijst op indirecte voordelen voor de klinische praktijken in de thuiszorg. Belangrijk is dat de uitbreiding van hospicezorg in de NH’s uitdagingen met zich meebrengt, zowel op klinisch als beleidsvlak. Onderzoek heeft aangetoond dat de samenwerking tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen een effectieve communicatie vereist rond de veranderende zorgbehoeften van de bewoners en dat een reeks barrières de integratie van verpleeghuiszorg en zorg in de verpleeghuizen kan belemmeren. Bovendien stelt de veranderende zorgmix van hospicepatiënten, waaronder een toenemend gebruik van hospicezorg door mensen met aandoeningen zoals dementie, het betalings- en subsidiabiliteitsbeleid van Medicare voor hospicezorg voor uitdagingen. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar het vergelijken van hospicekosten, intensiteit van de dienstverlening en kwaliteit van zorg in verschillende settings, hetgeen een weerspiegeling is van het feit dat er weinig vergelijkende gegevens beschikbaar zijn voor onderzoekers. De Centers for Medicare & Medicaid Services hebben stappen ondernomen om deze gegevens te verzamelen, en verder onderzoek is nodig om licht te werpen op welke verfijningen, indien nodig, nodig zijn voor het Medicare hospice programma.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.