Eltérítési programok felnőtteknek

Programok

Pre-trial Intervention Program (PTI)

A Pre-trial Intervention Programok elsősorban olyan első alkalommal elkövetett felnőttkorú bűnelkövetők számára készültek, akik megfelelnek bizonyos kritériumoknak. A résztvevők meghatározott követelményeket tartalmazó, halasztott büntetőeljárásról szóló megállapodást írnak alá. A követelmények közé tartozhat a közösségi munkaórák teljesítése, a jóvátétel megfizetése és/vagy a tanácsadáson való részvétel. Az elkövető előrehaladását a program teljes időtartama alatt figyelemmel kísérik.

A program sikeres befejezése esetén a vádakat ejtik. A programszerződésben előírt feltételek teljesítésének elmulasztása ügyészi felülvizsgálatot és megfelelő jogi lépéseket eredményez.

Restitution Enforcement Program (REP)

Az önkormányzati bírósági rendszer megszüntetése óta a városi és állami kormányzati szerveknek egyre nehezebb dolguk van az önkormányzati törvénysértőkkel. A Restitution Enforcement Program (REP) a városi és állami ügynökségek támogatásaként indult, hogy enyhítse a nehézkes bírósági eljárást. A leggyakrabban kezelt önkormányzati rendeleti jogsértések az egészségügyi szabályzatok megsértése.

A program olyan gazdasági bűncselekményekkel is foglalkozik, mint az állami támogatással kapcsolatos csalás, a munkanélküli kártérítéssel kapcsolatos csalás, a forgalmi adóval kapcsolatos csalás elmulasztása, valamint bizonyos típusú lopási és hamisítási ügyek. A vádlottak halasztott vádemelési megállapodást írnak alá, amelyben vállalják a jóvátétel megfizetését. A vádemelést mindaddig elhalasztják, amíg a halasztott vádemelésről szóló megállapodás valamennyi feltétele teljesül, a halasztás maximális időtartama 36 hónap.

A program résztvevőjének a vádemelés elkerüléséhez teljesítenie kell a halasztott vádemelésről szóló megállapodás valamennyi feltételét. Ennek elmulasztása azt eredményezi, hogy az ügyet ügyészhez utalják felülvizsgálat és esetleges vádemelés céljából.

KEYS 2 Drive

Az Államügyészi Hivatal a bíróságokkal, a Duval és Nassau megyei bírósági hivatalokkal és a bűnüldöző szervekkel együttműködve elindította a KEYS 2 Drive programot, hogy segítsen bizonyos közlekedési szabálysértőknek érvényes vezetői engedélyt szerezni.

A programot azok a büntetőjogi vádlottak vehetik igénybe, akiket jelenleg a jogosítvány felfüggesztése vagy visszavonása mellett történő vezetés vétségével (Florida Statute 322.34 szakasza) vagy érvényes vezetői engedély nélkül (322.03 szakasz) vádolnak.

A KEYS 2 Drive célja egyszerű: Segíteni az állampolgárokat abban, hogy érvényes jogosítványt szerezzenek, és újra biztonságosan és legálisan közlekedhessenek.

Az érvényes jogosítvány segít az embereket a nagyobb személyes és gazdasági sikerek felé vezető útra terelni.

Töltse le a program lépésről lépésre történő grafikus bemutatását:
KEYS 2 Drive brossúra

Többet megtudhat a programról az erre a célra létrehozott weboldalunkon:
https://www.sao4th.com/about/programs-and-initiatives/keys-2-drive-program/

Problémamegoldó bíróságok

Drogbíróság

A drogbíróság program olyan vádlottak számára készült, akiket kábítószer vásárlásával, kábítószer birtoklásával és kábítószerrel kapcsolatosnak minősített, nem erőszakos bűncselekmények miatt tartóztattak le. A programba való felvételhez a vádlottaknak meghatározott kritériumoknak kell megfelelniük, és intenzív meghallgatáson és szűrési folyamaton kell átesniük.

A Drogbíróság program további lehetőséget kínál a bűnelkövetőknek arra, hogy változtassanak az életükön, és csökkenti a bebörtönzés mértékét. Minimum 12 hónapos program.

A Drogbíróság program egy intenzív, szintalapú kezelési programból áll, szúrópróbaszerű kábítószer-tesztekkel, tanácsadással, esetkezeléssel és rendszeres bírósági megjelenésekkel. Azok a vádlottak, akik az elterelés révén sikeresen elvégzik a drogbírósági programot, jogosultak arra, hogy vádjaikat ejtsék. Azok a vádlottak, akik nem tesznek eleget a program követelményeinek, ügyészi felülvizsgálat útján jogi lépésekkel néznek szembe.

A Duval megyei drogbírósággal kapcsolatos további információkért látogasson el a http://bit.ly/2ovOwrJ oldalra.

A Clay megyei drogbírósággal kapcsolatos további információkért látogasson el a http://bit.ly/2oa1NDo oldalra.

Mental Health Court

A mentális egészségügyi bíróság a közösségi szolgáltatókkal együttműködve segíti a mentális egészségügyi problémákkal küzdőket abban, hogy a bebörtönzés költséghatékony alternatívájaként kezelési szolgáltatásokhoz jussanak.

A program a krónikus és tartós mentális betegségben vagy társbetegségben szenvedő elkövetőket legalább 12 hónapos időtartamra közösségi alapú kezeléshez kapcsolja.

A programba való bekerülés végleges meghatározását a bíró végzi az államügyészség, a kirendelt védő, a Mentális Egészségügyi Bíróság munkatársai és a kezelési szolgáltatók ajánlásai alapján.

A Mentális Egészségügyi Bíróság egy intenzív, szintalapú kezelési program, szúrópróbaszerű kábítószer-tesztekkel, esetkezeléssel és rendszeres bírósági megjelenésekkel. Az ügyfeleket a saját pszichiáterük látja a közösségben, vagy a kijelölt esetmenedzser segíti őket abban, hogy pszichiáterhez jussanak frissített pszichiátriai értékelés és gyógyszeres kezelés céljából.

Ha a vádlott sikeresen befejezte a programot, a vádakat ejtik. Ha azonban a vádlott nem teljesíti a program követelményeit, akkor ügyészi felülvizsgálat útján jogi lépésekkel kell szembenéznie.

A Duval Megyei Mentális Egészségügyi Bírósággal kapcsolatos további információkért látogasson el a http://bit.ly/2ortCbv weboldalra.

A Nassau Megyei Mentális Egészségügyi Bírósággal kapcsolatos további információkért látogasson el a http://bit.ly/2ovMh7s weboldalra.

Veteránok kezelési bírósága

A veteránok kezelési bírósága egy országosan elismert program, amelynek célja, hogy alapvető kábítószer-használati kezelési szolgáltatásokat, mentális egészségügyi szolgáltatásokat vagy mindkettőt nyújtson a jelenlegi és volt katonai szolgálatot teljesítők számára, akiket bűncselekmény miatt tartóztattak le.

A program egyik célja, hogy a veteránokat a börtönbüntetésből kezelésre irányítsa, ha a bűncselekmény vagy a diagnózis és a veterán katonai szolgálata között kapcsolat áll fenn.

A bíróság által felügyelt, átfogó kezelési program együttműködő megközelítést alkalmaz, amely magában foglalja a kábítószer- és alkoholteszteket, a rendszeres bírósági megjelenéseket és az oktatási lehetőségeket, amelyek célja, hogy a résztvevőknek a tiszta és józan életmód fenntartásához, valamint a családjukkal és a közösséggel való újbóli kapcsolatteremtéshez szükséges készségeket biztosítsák.

A Veteránügyi Minisztériummal (VA) való koordináció révén a Veterans Treatment Court lehetőséget biztosít a jogosult veteránoknak arra, hogy speciális kábítószer-használati és mentálhigiénés kezelési szolgáltatásokban, egyszemélyes veterán mentori támogatásban részesüljenek, valamint segítséget kapjanak a veterán egészségügyi ellátáshoz és a VA által nyújtott ellátásokhoz való hozzáféréshez.

A szolgáltatásokat járóbeteg-ellátás keretében nyújtják. A magasabb szintű kezelést igénylő résztvevők számára azonban bentlakásos (fekvőbeteg) szolgáltatások is rendelkezésre állnak.

A Duval megyei veteránok kezelési bíróságával kapcsolatos további információkért látogasson el a http://bit.ly/2pyiSY8.

A Clay megyei veteránok kezelési bíróságával kapcsolatos további információkért látogasson el a http://bit.ly/2ors3tS.

oldalra.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.