Programmer til afledning af voksne

Programmer

Pre-trial Intervention Program (PTI)

Pre-trial Intervention Programs er primært beregnet til voksne lovovertrædere, der begår lovovertrædelser for første gang, og som opfylder specifikke kriterier. Deltagerne underskriver en aftale om udsættelse af retsforfølgningen med specificerede krav. Kravene kan bl.a. bestå i at udføre samfundstjeneste, betale tilbagebetaling og/eller deltage i rådgivning. Lovovertræderens fremskridt overvåges i hele programmets varighed.

Når programmet afsluttes med succes, frafaldes sigtelsen. Manglende opfyldelse af de betingelser, der kræves i programkontrakten, resulterer i anklagemyndighedens gennemgang og passende retslige skridt.

Restitution Enforcement Program (REP)

Siden afskaffelsen af det kommunale retssystem har by- og statslige myndigheder haft stadig vanskeligere ved at håndtere kommunale lovovertrædere. Restitution Enforcement Program (REP) begyndte som støtte til by- og statsorganer for at lette den besværlige retsproces. De hyppigst behandlede overtrædelser af kommunale bekendtgørelser er overtrædelser af sundhedslovgivningen.

Programmet behandler også økonomiske forbrydelser som f.eks. svindel med offentlig bistand, svindel med arbejdsløshedsunderstøttelse, svig med manglende indbetaling af omsætningsafgift og visse typer tyveri og forfalskningssager. De anklagede underskriver en aftale om udsættelse af retsforfølgningen og indvilliger i at betale tilbagebetaling. Retsforfølgningen udsættes, indtil alle betingelser i aftalen om udsat retsforfølgning er opfyldt, med en maksimal udsættelsesperiode på 36 måneder.

En programdeltager skal opfylde alle betingelser i aftalen om udsat retsforfølgning for at undgå retsforfølgelse. Hvis dette ikke sker, bliver sagen henvist til en anklager med henblik på gennemgang og eventuel retsforfølgning.

KEYS 2 Drive

Den statslige anklagemyndighed har i samarbejde med domstolene, retssekretærerne i Duval og Nassau counties og de retshåndhævende myndigheder lanceret KEYS 2 Drive-programmet for at hjælpe visse trafikovertrædere med at få et gyldigt kørekort.

Programmet er tilgængeligt for kriminelle anklagede, der i øjeblikket er anklaget for en forseelse om at køre med kørekortet suspenderet eller tilbagekaldt (afsnit 322.34 Florida Statute) eller uden gyldigt kørekort (afsnit 322.03).

Målet med KEYS 2 Drive er enkelt: At hjælpe borgerne med at få et gyldigt kørekort og sætte dem tilbage på vejen sikkert og lovligt.

Et gyldigt kørekort er med til at sætte folk på vej til større personlig og økonomisk succes.

Download en trin-for-trin grafisk fremstilling af programmet:
KEYS 2 Drive Brochure

Se mere om programmet på vores dedikerede webside:
https://www.sao4th.com/about/programs-and-initiatives/keys-2-drive-program/

Problemløsende domstole

Drugsdomstol

Drugsdomstolsprogrammet er designet til tiltalte, der er blevet anholdt for lovovertrædelser, der involverer køb af narkotika, besiddelse af narkotika og ikke-voldelige forbrydelser, der er blevet anset for at være narkotikarelaterede. For at blive accepteret i dette program skal de anklagede opfylde specifikke kriterier og gennemgå en intensiv interview- og screeningsproces.

Drug Court-programmet giver lovovertrædere en ekstra mulighed for at foretage ændringer i deres liv og reducerer fængselsniveauet. Det er som minimum et 12-måneders program.

Drug Court-programmet består af et intensivt, niveaubaseret behandlingsprogram med tilfældige narkotest, rådgivning, sagsbehandling og regelmæssige møder i retten. Sagsøgte, der med succes gennemfører Drug Court-programmet gennem afledning, er berettiget til at få deres anklager afvist. Sagsøgte, der ikke opfylder programmets krav, risikerer retslige skridt gennem anklagemyndighedens gennemgang.

For yderligere oplysninger om Duval County Drug Court besøg http://bit.ly/2ovOwrJ.

For yderligere oplysninger om Clay County Drug Court besøg http://bit.ly/2oa1NDo.

Mental Health Court

Mental Health Court er en samarbejdstilgang med leverandører af samfundstjenester for at hjælpe personer med mentale sundhedsproblemer med at få behandlingstjenester som et omkostningseffektivt alternativ til fængselsophold.

Programmet forbinder lovovertrædere med kronisk og vedvarende psykisk sygdom eller samtidige lidelser med samfundsbaseret behandling i mindst 12 måneder.

Den endelige beslutning om optagelse i programmet træffes af en dommer med anbefalinger fra statsadvokatens kontor, den offentlige forsvarers kontor, personalet i Mental Health Court og behandlingsudbydere.

Mental Health Court er et intensivt niveaubaseret behandlingsprogram med tilfældige dopingprøver, sagsbehandling og regelmæssige møder i retten. Klienterne ses af deres psykiater i samfundet, eller den tildelte sagsbehandler hjælper dem med at få fat i en psykiater med henblik på en opdateret psykiatrisk evaluering og medicinforvaltning.

Når den anklagede har gennemført programmet med succes, bliver anklagerne afvist. Men hvis den anklagede undlader at opfylde programmets krav, står han/hun over for retslige skridt gennem anklagemyndighedens gennemgang.

For yderligere oplysninger om Duval County Mental Health Court kan du besøge http://bit.ly/2ortCbv.

For yderligere oplysninger om Nassau County Mental Health Court kan du besøge http://bit.ly/2ovMh7s.

Veterans Treatment Court

Veterans Treatment Court er et nationalt anerkendt program, der er designet til at yde væsentlige misbrugsbehandlingstjenester, mentale sundhedstjenester eller begge dele til nuværende og tidligere medlemmer af militæret, der er blevet anholdt for en kriminel handling.

Et af programmets mål er at omdirigere veteraner fra fængselsophold og til behandling, når der er en sammenhæng mellem lovovertrædelsen eller diagnosen og veteranens militærtjeneste.

Det retskontrollerede, omfattende behandlingsprogram anvender en samarbejdsbaseret tilgang omfatter narkotika- og alkoholtest, regelmæssige møder i retten og uddannelsesmuligheder, der har til formål at give deltagerne de færdigheder, der er nødvendige for at opretholde en ren og ædru livsstil og genoptage forbindelsen med deres familier og samfund.

Gennem koordinering med Department of Veteran Affairs (VA) giver Veterans Treatment Court berettigede veteraner mulighed for at modtage specialiserede behandlingsydelser for stofmisbrug og mental sundhed, en-til-en støtte fra en veteran peer mentor og hjælp til at få adgang til veteransundhedspleje og ydelser fra VA.

Tjenesterne leveres gennem ambulante tjenester. Der er dog også mulighed for residentielle (stationære) tjenester for de deltagere, der har brug for et højere behandlingsniveau.

For yderligere oplysninger om Duval County Veterans Treatment Court, besøg http://bit.ly/2pyiSY8.

For yderligere oplysninger om Clay County Veterans Treatment Court, besøg http://bit.ly/2ors3tS.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.