Diversion Programs For Adults

Programs

Pre-trial Intervention Program (PTI)

Pre-trial Intervention Programs on ensisijaisesti tarkoitettu aikuisille ensikertalaisille rikoksentekijöille, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Osallistujat allekirjoittavat syyttämisen lykkäämistä koskevan sopimuksen, johon liittyy tiettyjä vaatimuksia. Vaatimuksiin voi kuulua esimerkiksi yhdyskuntapalvelun suorittaminen, korvausten maksaminen ja/tai neuvontaan osallistuminen. Rikoksentekijän edistymistä seurataan koko ohjelman keston ajan.

Jos rikoksentekijä on suorittanut ohjelman onnistuneesti, syytteet hylätään. Ohjelmasopimuksessa vaadittujen ehtojen täyttämättä jättäminen johtaa syyttäjän tarkastukseen ja asianmukaisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Restitution Enforcement Program (REP)

Kunnanoikeusjärjestelmän lakkauttamisen jälkeen kaupunkien ja osavaltion viranomaisilla on ollut yhä vaikeampi käsitellä kunnallisten sääntöjen rikkojia. Restitution Enforcement Program (REP) -ohjelma aloitettiin tukemaan kaupungin ja osavaltion virastoja hankalan tuomioistuinprosessin helpottamiseksi. Yleisimmin käsiteltyjä kunnallisia asetusrikkomuksia ovat terveyssäännöstörikkomukset.

Ohjelma käsittelee myös talousrikoksia, kuten julkista tukea koskevia petoksia, työttömyyskorvauspetoksia, liikevaihtoveropetoksia ja tietyntyyppisiä varkaus- ja väärennystapauksia. Vastaajat allekirjoittavat lykkäyssopimuksen, jossa he sitoutuvat maksamaan korvauksia. Syyteharkintaa lykätään, kunnes kaikki lykkäyssopimuksen ehdot täyttyvät, ja lykkäyksen enimmäiskesto on 36 kuukautta.

Ohjelmaan osallistuvan on täytettävä kaikki lykkäyssopimuksen ehdot välttääkseen syytteeseenpanon. Laiminlyönti johtaa siihen, että tapaus siirretään syyttäjän tutkittavaksi ja mahdollisesti syytteeseenpanoa varten.

KEYS 2 Drive

Syyttäjänvirasto käynnisti yhteistyössä tuomioistuinten, Duvalin ja Nassaun piirikuntien tuomioistuinten ja lainvalvontaviranomaisten kanssa KEYS 2 Drive -ohjelman, jonka tarkoituksena on auttaa eräitä liikennerikkomuksia tehneitä henkilöitä hankkimaan voimassa oleva ajokortti.

Ohjelmaan voivat osallistua rikosoikeudelliset syytetyt, joita syytetään parhaillaan rikkomuksesta Driving While License Suspended or Revoked (Section 322.34 Florida Statute) tai No Valid Driver’s License (Section 322.03).

KEYS 2 Driven tavoite on yksinkertainen: Auttaa kansalaisia saamaan voimassa oleva ajokortti ja päästää heidät takaisin liikenteeseen turvallisesti ja laillisesti.

Pätevä ajokortti auttaa ihmisiä pääsemään kohti suurempaa henkilökohtaista ja taloudellista menestystä.

Lataa vaiheittainen graafinen esitys ohjelmasta:
KEYS 2 Drive -esite

Katso lisää ohjelmasta omalta verkkosivultamme:
https://www.sao4th.com/about/programs-and-initiatives/keys-2-drive-program/

Ongelmanratkaisutuomioistuimet

Huumetuomioistuin

Huumetuomioistuinohjelma on tarkoitettu vastaajille, jotka on pidätetty huumausaineiden hankkimiseen ja hallussapitoon liittyvistä rikoksista sekä huumausaineisiin liittyviksi katsotuista ei-rikollisista rikoksista. Voidakseen tulla hyväksytyksi tähän ohjelmaan vastaajien on täytettävä tietyt kriteerit ja läpäistävä intensiivinen haastattelu- ja seulontaprosessi.

Huumetuomioistuinohjelma tarjoaa rikoksentekijöille lisämahdollisuuden tehdä muutoksia elämäänsä ja vähentää vankeusrangaistusten määrää. Se on vähintään 12 kuukauden mittainen ohjelma.

Huumetuomioistuinohjelma koostuu intensiivisestä, tasopohjaisesta hoito-ohjelmasta, johon kuuluu satunnaisia huumetestejä, neuvontaa, tapausten hoitoa ja säännöllisiä oikeudenkäyntejä. Vastaajat, jotka läpäisevät huumetuomioistuinohjelman menestyksekkäästi harhautuksen kautta, ovat oikeutettuja siihen, että heidän syytteensä hylätään. Vastaajat, jotka eivät täytä ohjelman vaatimuksia, joutuvat oikeustoimiin syyttäjälaitoksen kautta.

Lisätietoja Duvalin piirikunnan huumetuomioistuimesta on osoitteessa http://bit.ly/2ovOwrJ.

Lisätietoja Clayn piirikunnan huumetuomioistuimesta on osoitteessa http://bit.ly/2oa1NDo.

Mielenterveysoikeudenkäynti

Mielenterveysoikeudenkäyntiä koskeva tuomioistuin on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jonka tarkoituksena on avustaa mielenterveyden ongelmista kärsiviä henkilöitä saamaan hoitoa, mikä on kustannustehokas vaihtoehto vankeusrangaistukselle.

Ohjelma yhdistää rikoksentekijät, joilla on krooninen ja jatkuva mielisairaus tai samanaikaisia häiriöitä, yhteisöpohjaiseen hoitoon vähintään 12 kuukauden ajaksi.

Lopullisen päätöksen ohjelmaan pääsystä tekee tuomari, joka saa suosituksia syyttäjänvirastolta, julkiselta oikeusavustajalta, mielenterveystuomioistuimen henkilökunnalta ja hoitoa tarjoavilta tahoilta.

Mielenterveystuomioistuin on intensiivinen, tasopohjainen hoito-ohjelma, johon kuuluu satunnaista huumausaineiden käyttöä koskevia testejä, tapauskohtaista ohjausta ja säännöllistä oikeudenkäyntiä. Asiakkaat käyvät psykiatrin vastaanotolla paikkakunnalla, tai heille nimetty tapauspäällikkö auttaa heitä hankkimaan psykiatrin päivitettyä psykiatrista arviointia ja lääkehoitoa varten.

Kun vastaaja on suorittanut ohjelman menestyksekkäästi, syytteet hylätään. Jos vastaaja ei kuitenkaan täytä ohjelman vaatimuksia, häntä uhkaavat oikeustoimet syyttäjän tarkastuksen kautta.

Lisätietoja Duvalin piirikunnan mielenterveysoikeudesta on osoitteessa http://bit.ly/2ortCbv.

Lisätietoja Nassaun piirikunnan mielenterveysoikeudesta on osoitteessa http://bit.ly/2ovMh7s.

Veteraanien hoitotuomioistuin

Veteraanien hoitotuomioistuin on kansallisesti tunnustettu ohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota keskeisiä päihdehoitopalveluja, mielenterveyspalveluja tai molempia nykyisille ja entisille asepalveluksen suorittajille, jotka on pidätetty rikoksesta.

Ohjelman eräänä tavoitteena on ohjata veteraanit vankeusrangaistukselta hoitoon silloin, kun rikoksella tai diagnoosilla ja veteraanin asevelvollisuudellaan on yhteys.

Tuomioistuimen valvomassa kattavassa hoito-ohjelmassa hyödynnetään yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa, johon sisältyy huume- ja alkoholitestejä, säännöllisiä oikeudenkäyntejä ja koulutusmahdollisuuksia, joiden tarkoituksena on antaa osallistujille taidot, joita he tarvitsevat säilyttääkseen puhtaan ja raittiin elämäntavan ja palatakseen takaisin perheeseensä ja yhteisöönsä.

Koordinoimalla toimintaansa veteraaniasioista vastaavan ministeriön (Department of Veteran Affairs, VA) kanssa veteraanien hoitotuomioistuin tarjoaa vaatimukset täyttäville veteraaneille mahdollisuuden saada erikoistuneita päihde- ja mielenterveyshoitopalveluja, kahdenkeskistä veteraanien vertaistukea ja apua veteraanien terveydenhuoltopalveluiden ja etuuksien saamisessa veteraaniasioista vastaavalta ministeriöltä.

Palveluja tarjotaan avohoitopalveluiden kautta. Niille osallistujille, jotka tarvitsevat korkeatasoisempaa hoitoa, on kuitenkin saatavilla myös laitospalveluja.

Lisätietoja Duvalin piirikunnan veteraanien hoitotuomioistuimesta saat osoitteesta http://bit.ly/2pyiSY8.

Lisätietoja Clayn piirikunnan veteraanien hoitotuomioistuimesta saat osoitteesta http://bit.ly/2ors3tS.

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.