Diversion Programs For Adults

Programs

Pre-trial Intervention Program (PTI)

Pre-trial Intervention Programs zijn voornamelijk bedoeld voor volwassen delinquenten die voor het eerst een straf uitzitten en aan specifieke criteria voldoen. Deelnemers tekenen een uitstel van vervolging overeenkomst met gespecificeerde eisen. Tot de vereisten kunnen behoren het verrichten van gemeenschapsdienst, het betalen van restitutie, en/of het deelnemen aan counseling. De vorderingen van de overtreder worden gedurende de hele looptijd van het programma gevolgd.

Als het programma met succes wordt afgerond, wordt de aanklacht ingetrokken. Indien niet aan de in het programmacontract gestelde voorwaarden wordt voldaan, volgt een onderzoek door de openbare aanklager en worden passende juridische stappen ondernomen.

Restitution Enforcement Program (REP)

Sinds de afschaffing van het systeem van de gemeentelijke rechtbank hebben de overheidsinstanties van de stad en de staat het steeds moeilijker gekregen om overtreders van de gemeentelijke regels aan te pakken. Het Restitution Enforcement Program (REP) is begonnen als steun voor stedelijke en staatsinstellingen om de omslachtige rechtsgang te verlichten. De meest voorkomende overtredingen van gemeentelijke verordeningen zijn overtredingen van de gezondheidswetgeving.

Het programma behandelt ook economische misdrijven zoals bijstandsfraude, werkloosheidsuitkeringsfraude, fraude met het niet afdragen van omzetbelasting, en bepaalde soorten diefstal en valsheid in geschrifte. De verdachten ondertekenen een overeenkomst tot uitstel van vervolging, waarbij zij ermee instemmen terugbetaling te betalen. Vervolging wordt uitgesteld totdat aan alle voorwaarden van de overeenkomst tot uitstel van vervolging is voldaan, met een maximum uitstel van 36 maanden.

Een deelnemer aan het programma moet aan alle voorwaarden van de overeenkomst tot uitstel van vervolging voldoen om vervolging te voorkomen. Gebeurt dit niet, dan wordt de zaak doorverwezen naar een openbare aanklager die de zaak opnieuw bekijkt en eventueel vervolgt.

KEYS 2 Drive

Het State Attorney’s Office heeft in samenwerking met de rechtbanken, griffies in Duval en Nassau counties, en de rechtshandhavingsinstanties het KEYS 2 Drive-programma gelanceerd om bepaalde verkeersovertreders te helpen een geldig rijbewijs te krijgen.

Het programma is beschikbaar voor strafrechtelijke verdachten die momenteel worden beschuldigd van een overtreding rijden terwijl het rijbewijs is geschorst of ingetrokken (Sectie 322.34 Florida Statute) of Geen geldig rijbewijs (Sectie 322.03).

Het doel van KEYS 2 Drive is eenvoudig: Om burgers te helpen een geldig rijbewijs te verkrijgen en hen weer veilig en legaal op de weg te zetten.

Een geldig rijbewijs helpt mensen op het pad te zetten naar meer persoonlijk en economisch succes.

Download een stap-voor-stap grafische voorstelling van het programma:
KEYS 2 Drive Brochure

Zie meer over het programma op onze speciale webpagina:
https://www.sao4th.com/about/programs-and-initiatives/keys-2-drive-program/

Problem-Solving Courts

Drug Court

Het Drug Court-programma is bedoeld voor verdachten die zijn gearresteerd voor overtredingen met betrekking tot de aankoop van drugs, drugsbezit en niet-gewelddadige overtredingen die als drugsgerelateerd zijn aangemerkt. Om tot dit programma te worden toegelaten, moeten verdachten aan specifieke criteria voldoen en een intensief interview- en screeningsproces ondergaan.

Het Drug Court Program biedt overtreders een extra kans om veranderingen in hun leven aan te brengen en verlaagt het aantal opsluitingen. Het is minimaal een programma van 12 maanden.

Het Drug Court-programma bestaat uit een intensief, niveaugebaseerd behandelingsprogramma met willekeurige drugstests, counseling, casemanagement en regelmatige rechtszittingen. Verdachten die het Drug Court Programma succesvol afronden door middel van afleiding, komen in aanmerking voor ontslag van rechtsvervolging. Gedaagden die niet aan de vereisten van het programma voldoen, krijgen te maken met gerechtelijke vervolging.

Voor meer informatie over Duval County Drug Court, bezoek http://bit.ly/2ovOwrJ.

Voor meer informatie over Clay County Drug Court, bezoek http://bit.ly/2oa1NDo.

Mental Health Court

Mental Health Court is een gezamenlijke aanpak met dienstverleners in de gemeenschap om mensen met geestelijke gezondheidsproblemen te helpen behandelingsdiensten te verkrijgen als een kosteneffectief alternatief voor opsluiting.

Het programma koppelt delinquenten met chronische en aanhoudende psychische aandoeningen of gelijktijdige stoornissen aan een behandeling in de gemeenschap voor een periode van minimaal 12 maanden.

Eindbeslissing over deelname aan het programma wordt genomen door een rechter met aanbevelingen van het kantoor van de openbare aanklager, het kantoor van de openbare verdediger, personeel van de Mental Health Court en behandelaars.

Mental Health Court is een intensief behandelingsprogramma op niveau met willekeurige drugstests, casemanagement en regelmatige verschijningen voor de rechtbank. Cliënten worden gezien door hun psychiater in de gemeenschap of de toegewezen case manager helpt hen bij het vinden van een psychiater voor een geactualiseerde psychiatrische evaluatie en medicatiebeheer.

Als de gedaagde het programma met succes heeft doorlopen, wordt de aanklacht geseponeerd. Als de gedaagde echter niet aan de programmavereisten voldoet, wordt hij geconfronteerd met gerechtelijke stappen door middel van herziening door de aanklager.

Voor meer informatie over Duval County Mental Health Court, bezoek http://bit.ly/2ortCbv.

Voor meer informatie over Nassau County Mental Health Court, bezoek http://bit.ly/2ovMh7s.

Veterans Treatment Court

Veterans Treatment Court is een nationaal erkend programma dat is ontworpen om essentiële diensten voor de behandeling van middelenmisbruik, geestelijke gezondheidszorg, of beide, te bieden aan huidige en voormalige militaire dienstleden die zijn gearresteerd voor een strafbaar feit.

Eén doel van het programma is om veteranen af te leiden van opsluiting en in behandeling te nemen wanneer er een verband is tussen het strafbare feit of de diagnose en de militaire dienst van de veteraan.

Het door de rechtbank gesuperviseerde, uitgebreide behandelingsprogramma maakt gebruik van een gezamenlijke aanpak met drugs- en alcoholtests, regelmatige verschijningen voor de rechtbank en educatieve mogelijkheden die bedoeld zijn om de deelnemers de vaardigheden te bieden die nodig zijn om een schone en nuchtere levensstijl te handhaven en opnieuw contact te leggen met hun familie en gemeenschap.

Door coördinatie met het Department of Veteran Affairs (VA) biedt Veterans Treatment Court in aanmerking komende veteranen de mogelijkheid om gespecialiseerde diensten te ontvangen voor de behandeling van middelenmisbruik en geestelijke gezondheid, één-op-één veteranenmentorondersteuning en hulp bij het verkrijgen van toegang tot veteranengezondheidszorg en -uitkeringen van de VA.

De diensten worden verleend via ambulante diensten. Er zijn echter ook residentiële (intramurale) diensten beschikbaar voor deelnemers die een hoger niveau van behandeling nodig hebben.

Voor meer informatie over Duval County Veterans Treatment Court, bezoek http://bit.ly/2pyiSY8.

Voor meer informatie over Clay County Veterans Treatment Court, bezoek http://bit.ly/2ors3tS.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.