Aktualizacja ze stycznia 2021: Fertility & Lockdown

Jak bez wątpienia zdajesz sobie sprawę, wszystkie rodzaje zabiegów i procedur medycznych wiążą się z pewnym ryzykiem. Jednakże ryzyko związane z dawstwem komórek jajowych jest bardzo niskie, a w szanowanych klinikach, z którymi współpracujemy, robi się wszystko, co możliwe, aby zminimalizować to ryzyko na każdym etapie.

Podczas pierwszej wizyty w klinice lekarz przedyskutuje z Państwem ryzyko i prawdopodobieństwo, że może ono wystąpić. Jeśli okaże się, że jesteś poważnie zagrożona, jest mało prawdopodobne, że będziesz mogła kontynuować oddawanie jajeczek.

Mogłaś słyszeć o ryzyku dla kobiet przechodzących przez IVF, ale dotyczy ono tylko około 1% wszystkich kobiet poddających się leczeniu. Wszelkie komplikacje, które mogą wystąpić podczas pobierania komórek jajowych, są zwykle związane z lekami stymulującymi lub z samą procedurą, i choć nie są częste, mogą obejmować:

Zespół Hiperstymulacji Jajników (OHSS)

Niektóre kobiety reagują bardzo wrażliwie na leki wspomagające płodność i wytwarzają wiele pęcherzyków. Powoduje to powiększenie jajników i wzrost poziomu hormonów. Jest to częstsze u młodszych kobiet i tych z „zespołem policystycznych jajników” (PCOS).

Rozwój OHSS nie zawsze jest przewidywalny lub możliwy do uniknięcia. Możliwe jest określenie, czy u pacjentki występuje zwiększone ryzyko, poprzez monitorowanie pacjentki za pomocą dodatkowych badań ultrasonograficznych i badań krwi. Wówczas można dokonać zmiany dawki leku, aby zapobiec temu zjawisku. Objawy OHSS najprawdopodobniej wystąpią w pierwszych dniach po pobraniu komórek jajowych.

Infekcja miednicy

Infekcja miednicy może, bardzo sporadycznie, wystąpić po pobraniu komórek jajowych. Aby zmniejszyć szanse na to, pobieranie odbywa się zawsze w bardzo czystych warunkach, a kobiety, u których ryzyko infekcji jest większe, otrzymują antybiotyki. Ponieważ nie jest możliwa sterylizacja pochwy – gdzie zawsze obecne są jakieś bakterie – na początku pobierany jest wymaz i jeśli są jakiekolwiek oznaki infekcji, antybiotyki mogą być podane jako środek zapobiegawczy, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko.

Inne powikłania

Istnieje bardzo małe ryzyko, że igła używana do pobierania komórek jajowych może przebić pęcherz, jelito lub naczynia krwionośne. Jednakże, gdyby to się zdarzyło, używana igła jest tak cienka, że jest to niezwykłe, aby spowodować jakiekolwiek komplikacje. Wszelkie przypadki krwawienia z pochwy można zazwyczaj zatrzymać pod koniec pobierania komórek jajowych poprzez ucisk. Jeśli istnieje obawa, że został zrobiony mały otwór, antybiotyki zostaną podane na końcu procedury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.