Januari 2021 Uppdatering: Fertilitet & Lockdown

Som du säkert är medveten om, har alla typer av medicinska behandlingar och procedurer vissa risker förknippade med dem. Riskerna i samband med äggdonation är dock mycket låga, och på de högt respekterade kliniker som vi samarbetar med görs allt möjligt för att minimera dessa risker i varje skede.

Vid ditt första klinikbesök kommer läkaren att diskutera riskerna med dig och sannolikheten för att du ska drabbas. Om man anser att du är allvarligt utsatt på något sätt är det osannolikt att du får fortsätta att donera ägg.

Du kanske har hört talas om riskerna för kvinnor som genomgår IVF, men dessa påverkar endast cirka 1 % av alla kvinnor som genomgår behandling. Eventuella komplikationer som kan uppstå under ägginsamlingen beror vanligtvis på stimuleringsläkemedlen eller själva proceduren, och även om de är ovanliga kan de innefatta:

Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS)

Vissa kvinnor reagerar mycket känsligt på fertilitetsläkemedel och producerar många folliklar. Detta leder till att äggstockarna förstoras och att hormonnivåerna stiger. Det är vanligare hos yngre kvinnor och kvinnor med ”polycystiskt äggstockssyndrom” (PCOS).

Utvecklingen av OHSS är inte alltid förutsägbar eller undvikbar. Det är möjligt att identifiera om du har en ökad risk, genom att övervaka dig med extra ultraljudsundersökningar och blodprov. En ändring kan då göras i din läkemedelsdos för att undvika att detta inträffar. Symtom på OHSS är mest sannolika att uppträda under de första dagarna efter äggplockning.

Bäckeninfektion

Bäckeninfektion kan, mycket sällan, uppträda efter en äggplockning. För att minska risken för att detta ska inträffa utförs insamlingen alltid under mycket rena förhållanden och antibiotika ges till de kvinnor som löper större risk att drabbas av infektion. Eftersom det inte är möjligt att sterilisera slidan – där det alltid finns vissa bakterier – tas ett svabbprov i början, och om det finns några tecken på infektion kan antibiotika ges som en försiktighetsåtgärd för att minimera risken.

Andra komplikationer

Det finns en mycket liten risk att nålen som används för äggplockning kan punktera urinblåsan, tarmen eller blodkärlen. Om detta skulle hända är dock den nål som används så fin att det är ovanligt att det orsakar några komplikationer. Eventuella fall av vaginal blödning kan vanligtvis stoppas i slutet av äggplockningen genom att utöva tryck. Om det finns en oro för att ett litet hål har gjorts kommer antibiotika att ges i slutet av ingreppet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.