Piano skalaer

Der er ikke en enkelt gruppe af skalaer, der kan kaldes jazzskalaer – en jazzpianist bruger mange forskellige skalaer. Men der er typiske skalaer, der bruges i jazzen, som denne oversigt viser. F, Bb, Eb og Ab er alle almindelige tonearter i jazz, da de fungerer godt til messinginstrumentet.
Denne vejledning vil omfatte Bebop Scales, Modal Scales og Jazz Minor scales.

Nyttige skalaer:

Bebop Scales – gode til solo eller improvisation i jazz.
Super Locrian Scales – almindelig i moderne jazz.
Nine Tone Scales – bruges nogle gange til jazzimprovisation.

De modale skalaer

De modale skalaer (ofte omtalt som bare modes) blev engang opdaget i det antikke Grækenland. I moderne tid bruges de modale skalaer ofte i jazzimprovisation. Dorisk spilles ofte over mol-akkorder, lydisk spilles ofte over dur-akkorder og mixolydisk spilles ofte over dominant-akkorder.
Her er de modale skalaer i standardrækkefølge:

  • Ionisk
  • Dorisk
  • Frygisk
  • Lydisk
  • Mixolydisk
  • Aeolisk
  • Lokrisk

I teorien, er disse skalaer mere som tangenter eller modus (“interval” på latin), men vi vil bruge enten “skalaer” eller “modus” som betegnelser. De modale skalaer vil nok være lidt komplicerede i begyndelsen, men sagen er den: de er i virkeligheden bare variationer af Dur-skalaer, der starter på en anden grad (Dur-skalaen er den overordnede skala). Hvis du kender dur-skalaerne, vil du derfor have lettere ved at lære de enkelte modes udenad.
Hvis vi tager C-dur-skalaen og spiller den i den doriske mode, sker der det, at tonerne forbliver de samme, men udgangspunktet er ændret. C – D – E – F – G – A – B ændres til D – E – F – G – A – B – C og bliver dorisk.
Her er en komplet oversigt over modus i C-dur:

Ionisk:
Dorisk: Tonikaen ændres til D.
Frygisk:
Lydisk: Tonikaen skifter til E.
Lydisk:
Mixolydisk: Tonikaen ændres til F.
Mixolydisk: Tonikaen ændres til F: Tonikaen skifter til G.
Aeolian: Tonikaen skifter til A (dette er identisk med A-molskalaen).
Locrian: Tonikaen skifter til B.
Hvad er alt dette godt for, spørger du måske. Hvorfor holder man sig ikke til de almindelige Dur-skalaer? Det er rigtigt, at tonerne er de samme i modes som i Dur-skalaer, men ikke tonernes rækkefølge, og det gør en stor forskel. Det er den ændrede rækkefølge, der giver dem en unik lydkvalitet, som skyldes en anden grundtone.
Vi kan se forskellene ved at sammenligne intervallformlen for Dur-skalaen:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

med intervallerne i nogle af modusformerne …

  • (Dorisk) 1, 2, b3, 4, 5, 6, b7 – (Frygisk) 1, b2, b3, 4, 5, b6, b7 – (Locrian) 1, b2, b3, 4, b5, b6, b7

Så hvordan kan vi bruge moduserne? Som allerede sagt kan modes blive nyttige, når du spiller en skala over en akkord i en improvisationssituation. Nogle modes (jonisk, lydisk og mixolydisk) vil lyde godt med dur- eller dominantakkorder, og nogle (dorisk, frygisk og æolisk) vil lyde godt med mol-akkorder. Undtagelsen er Locrian, der er baseret på formindskede intervaller.

Jazz-molskalaer

Den “Jazz-molskala” er en melodisk molskala, men uden ændring af tonerne ved nedadgående, se Melodisk mol.

Jazz Minor bruges ofte som erstatning for andre molskalaer i jazzen.

Backing tracks

Det er også muligt at improvisere jazzklaver ved at spille de almindelige Dur- og Mindre skalaer. Backing tracks til jazz præsenteret af Pianoscales.org.


Sporliste

C Sweet and Soft

Din browser understøtter ikke lydelementet. Vis skala

Gm Gypsy

Din browser understøtter ikke lydelementet. Vis skala

Alle numre er tilgængelige for medlemmer. Bliv medlem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.