Onderzoek naar levensverlenging: een analyse van hedendaagse biologische theorieën en ethische vraagstukken

Er bestaan veel meningen en ideeën over veroudering. Biologische theorieën hebben zich tot de populaire en wetenschappelijke verbeelding veroverd als mogelijke antwoorden op een “remedie” voor veroudering. Het is echter niet duidelijk wat er precies wordt genezen en of veroudering als een ziekte kan worden geclassificeerd. Sommige wetenschappers zijn ervan overtuigd dat veroudering biologisch veranderbaar zal zijn en dat de menselijke levensduur enorm verlengd zal kunnen worden. Andere onderzoekers geloven dat veroudering een ongrijpbaar doel is dat alleen “statistisch” kan worden gemanipuleerd door een beter begrip van de operationele beginselen van systemen die zich in complexe omgevingen bevinden. Er bestaat niet alleen verwarring over de definities, maar ook over de veiligheid van elke mogelijke interventie. Het genezen van celdood, bijvoorbeeld, kan leiden tot celkanker. Het zoeken naar een geneeswijze voor veroudering is geen duidelijk heilzame onderneming. In dit artikel worden ten eerste hedendaagse ideeën over verouderingsprocessen beschreven en ten tweede een aantal huidige technologieën voor levensverlenging. Ten derde worden deze theorieën en technologieën geanalyseerd, waarbij de nadruk ligt op twee representatieve en uiteenlopende wetenschappelijke standpunten. Het artikel gaat ook in op het dilemma van de volksgezondheid dat voortvloeit uit levensverlengend onderzoek en onderzoekt twee kwesties, de risico-batenverhouding en geïnformeerde toestemming, die essentieel zijn voor het ontwikkelen van ethische richtlijnen voor levensverlengende technologieën.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.