Porter’s Five Forces Analysis Tutorial

Het Porter Five Forces analysemodel verscheen voor het eerst in een publicatie van Harvard Business School professor Michael E Porter in Harvard Business Review in 1979. De publicatie van dit document heeft historisch gezien het begrip van strategie bij ondernemingen, organisaties en zelfs landen veranderd. Het werd genoemd als één van de tien meest invloedrijke papers van Harvard Business Review sinds zijn oprichting.

Een analyse van Vijf Krachten kan bedrijven helpen om de aantrekkelijkheid van de industrie te beoordelen, hoe trends de concurrentie in de industrie zullen beïnvloeden, in welke industrieën een bedrijf zou moeten concurreren en hoe bedrijven zich kunnen positioneren voor succes.

De analyse van Vijf Krachten is een strategisch hulpmiddel dat wordt ontworpen om een globaal overzicht te geven, eerder dan een gedetailleerde bedrijfsanalysetechniek. Het helpt de sterke punten van een marktpositie te beoordelen, gebaseerd op vijf belangrijke krachten. Five Forces werkt dus het beste wanneer naar een hele marktsector wordt gekeken, in plaats van naar uw eigen bedrijf en een paar concurrenten.

Wat is het Five Forces Model?

De hoofdgedachte van dit model is dat de sleutel tot het verkrijgen van een concurrentievoordeel voor een onderneming ligt in de winstgevendheid (aantrekkingskracht van de industrie) van de bedrijfstak waarin de onderneming zich bevindt en de relatieve concurrentiepositie van de onderneming in die bedrijfstak. Daarom is de primaire taak van strategisch management om potentieel zeer winstgevende industrieën te selecteren door vijf factoren te analyseren, waaronder leveranciers, afnemers, huidige concurrenten, alternatieve producten, en potentiële toetreders. Na het selecteren van industrieën, zouden de ondernemingen één van drie strategieën, zoals lage kosten, productiedissimilatie of centralisatie, als hun concurrentiestrategie moeten kiezen, gebaseerd op hun sterkte en de vergelijking van de vijf krachten.

Porter’s vijf-krachtenanalysemodel heeft een globale en diepgaande invloed op de formulering van corporate strategieën. Door het toe te passen op de analyse van de concurrentiestrategie kan de concurrentiële omgeving van de klant effectief worden geanalyseerd. De toepassing ervan strekt zich uit van de aanvankelijke verwerkende industrie geleidelijk tot bijna alle industrieën, zoals financiële dienstverlening, hightech enzovoort.

Het Porter Five Forces-model brengt een groot aantal verschillende factoren samen in een eenvoudig model om het fundamentele concurrentielandschap van een industrie te analyseren. Het Porter Five Forces-model identificeert vijf belangrijke bronnen van concurrentie, namelijk:

 • Aannemingsmacht van leveranciers
 • Aannemingsmacht van kopers
 • Dreiging van nieuwkomers
 • Dreiging van substituten
 • Concurrentie van bestaande concurrenten in de bedrijfstak

(A) De onderhandelingspositie van leveranciers

Wanneer de door de leverancier geleverde input-elementen een groot deel van de totale kosten van het product voor de afnemer uitmaken, is de potentiële onderhandelingsmacht van de leverancier sterk toegenomen. In het algemeen zullen leveranciers die aan de volgende voorwaarden voldoen, een sterkere onderhandelingspositie hebben.

 • De toeleveringsindustrie is voor sommige ondernemingen die een betrekkelijk stabiele marktpositie hebben en niet worden geplaagd door felle concurrentie op de markt.
 • De producten aan de aanbodzijde hebben bepaalde kenmerken, afnemers zijn moeilijk om te schakelen, of de omschakelingskosten zijn te hoog
 • De leverancier vergemakkelijkt voorwaartse integratie, of brengt anderszins extra kosten voor het productieproces mee

(B) De onderhandelingspositie van afnemers

Afnemers beïnvloeden de winstgevendheid van bestaande ondernemingen in de bedrijfstak voornamelijk door hun vermogen om de prijzen te verlagen en hun eisen om een hogere kwaliteit van het product of de dienst te leveren. In het algemeen hebben kopers die aan de volgende voorwaarden voldoen, een sterke onderhandelingspositie:

Het totale aantal kopers is klein, en elke koper koopt een grote hoeveelheid en neemt een groot percentage van de omzet van de verkoper voor zijn rekening

De bedrijfstak van de verkoper bestaat uit een groot aantal betrekkelijk kleine bedrijven

De koper koopt een gestandaardiseerd product, en het is economisch haalbaar om het product van meerdere verkopers tegelijk te kopen.

De leveranciers vergemakkelijken voorwaartse integratie, terwijl de kopers het moeilijk vinden om achterwaarts te combineren of te integreren.

(C) Bedreigingen van nieuwkomers

Nieuwkomers brengen weliswaar nieuwe produktiecapaciteit en nieuwe middelen naar de bedrijfstak, maar hopen een plaats te veroveren op de markt die reeds door bestaande ondernemingen is verdeeld. Dit kan leiden tot concurrentie met bestaande bedrijven op het gebied van grondstoffen en marktaandeel, met als gevolg dat de bestaande industrie. Het niveau van de bedrijfswinsten daalt, waardoor zelfs het voortbestaan in gevaar komt.

De ernst van de bedreigingen voor de toetreding van concurrenten hangt af van twee factoren: de grootte van de belemmeringen voor de toegang tot nieuwe gebieden en de verwachte reactie van bestaande bedrijven op nieuwkomers.

Belemmeringen voor toetreding tot de markt omvatten hoofdzakelijk de volgende factoren:

 • Economies of scale
  Met de schaalvergroting van bedrijven, de industriële kenmerken van de daling van de productkosten per eenheid, hoe hoger de laagste effectieve schaal van de industrie, hoe groter de belemmeringen voor toetreding.
 • Differentiatiegraad
  Differentiatie verwijst naar de unieke afstemming van producten en diensten op de behoeften van de klant. Hoe hoger het verschil, hoe groter de toetredingsdrempel.
 • Omzettingskosten
  De omzettingskosten van een klant of afnemer verwijzen naar de extra kosten die de klant moet betalen om van leverancier te veranderen.
 • Technische belemmeringen
  Omvat gepatenteerde technologie, eigen technologie, en leercurve.
 • Beheersing van verkoopkanalen
  De zelfgebouwde distributiekanalen van de onderneming, goede partnerschappen, en reputatie, merken, enz.
 • Beleid en wet
  Nationaal beleid beschermt bepaalde industrieën, zoals de financiële sector.

(D) Bedreigingen van substituten

Twee bedrijven in verschillende industrieën kunnen concurrerende producten voortbrengen omdat de producten die ze produceren alternatieve producten zijn.

 • De stijging van de verkoopprijs en de winstgevendheid van bestaande producten zal worden beperkt door het bestaan van alternatieven die gemakkelijk door de gebruikers kunnen worden aanvaard.
 • Door het binnendringen van alternatieven moeten bestaande bedrijven de productkwaliteit verbeteren of de kosten verlagen.
 • De intensiteit van de concurrentie van producenten van alternatieve producten wordt beïnvloed door de kosten van de omschakeling van de kopers van het product.

(E) Concurrentie tussen bestaande concurrenten in de bedrijfstak

Ondernemingen in de meeste bedrijfstakken zijn nauw met elkaars belangen verweven. Als onderdeel van hun algemene strategie is het hun doel hun eigen ondernemingen concurrerender te maken dan hun concurrenten. Er zijn conflicten en confrontaties, die vaak tot uiting komen in prijzen, reclame, productintroducties en after-sales services.

Features of the Porter Five Forces Tool

Porter Five Forces biedt hulpmiddelen voor een diepgaande analyse van de bedrijfstak van het bedrijf, en helpt bedrijven de concurrentieomgeving te begrijpen, de vijf concurrentiekrachten waarmee het bedrijf te maken heeft correct te vatten en een strategie te formuleren die gunstig is voor de concurrentiepositie van het bedrijf. In het algemeen heeft het Potter Five Forces-model de volgende kenmerken:

 • Competitie-georiënteerd
 • Studie van bestaande industrieën
 • Let op het winstpotentieel van de industrie

Hoe het Five Forces-model toe te passen?

Het vijf-krachtenanalysemodel van Porter is een krachtig hulpmiddel voor bedrijven om omgevingsanalyses uit te voeren, met name industrie-analyse, maar het is niet alles van de strategie van het bedrijf. Ondernemingen die het vijfkrachtenmodel van Porter toepassen, moeten ook zowel intern als extern in evenwicht zijn.

 • Op basis van de vijfkrachtenanalyse van Porter wordt de mate van afstemming van zijn middelen op de industrie onderzocht. Onder de omstandigheden van verscherpte concurrentie op de markt, heeft elke onderneming bepaalde risico’s bij het betreden van onbekende gebieden. Om deze kansen te grijpen, moeten ondernemingen hun kerncapaciteiten en -voordelen in overweging nemen.
 • Op basis van het vijfkrachtenanalysemodel van Porter worden de markttendensen en de mate van strategische flexibiliteit onderzocht. Er is geen onveranderlijke markt, en er is geen strategie voor eens en voor altijd. Het formuleren van een strategie is een dynamisch proces van constante feedback en voortdurende aanpassing. Het is noodzakelijk om een zekere mate van strategische flexibiliteit te behouden.
 • Zelfs als er een goede strategie is, is er een goed strategisch landingsvermogen nodig. De rol van mensen in de huidige ondernemingen wordt steeds belangrijker. Het inspireren van mensen is de belangrijkste factor geworden in de duurzame ontwikkeling van ondernemingen, hoe een reeks doeltreffende en gediversifieerde stimuleringsmechanismen te ontwerpen, is bijzonder belangrijk voor werknemers op verschillende niveaus.

Vijf Krachten Analyse Live Voorbeeld

De Vijf Krachten zijn de Dreiging van nieuwe marktspelers, de dreiging van vervangende producten, de macht van klanten, de macht van leveranciers, de rivaliteit van de industrie die de concurrentie-intensiteit en aantrekkelijkheid van een markt bepaalt.

Uitvoeren van Vijf Krachten Analyse in Visual Paradigm

Laten we eens kijken hoe we de Vijf Krachten Analyse in Visual Paradigm kunnen uitvoeren. We zullen hier een eenvoudig Five Forces Analysis voorbeeld gebruiken. U kunt het voorbeeld uitbreiden wanneer u klaar bent met deze tutorial.

 1. Selecteer Diagram > Nieuw in het hoofdmenu.
 2. In het Nieuwe Diagram venster, selecteer Vijf Krachten Analyse en klik op Volgende.
 3. U kunt beginnen met een leeg diagram of beginnen met een Vijf Krachten Analyse sjabloon of een Vijf Krachten Analyse voorbeeld dat is meegeleverd. Laten we beginnen met een leeg diagram. Selecteer Blanco en klik op Volgende.
 4. Voeg de naam van het Vijf Krachten Analyse model in en klik op OK.
 5. Sleep de Vijf Krachten Analyse vorm van de diagramwerkbalk en laat deze op het diagram vallen.
 6. Het bewerken van het Vijf Krachten Analyse model wordt gedaan via de InfoArt vorm. Klik op de vorm Vijfkrachtenanalyse om de InfoArt-vorm weer te geven.
 7. Start met het invoeren van de inhoud in InfoArt.

  Dit is de uiteindelijke Vijfkrachtenanalyse:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.