Program för vuxna

Program

Pre-trial Intervention Program (PTI)

Interventionsprogram för vuxna som begår brott för första gången och som uppfyller vissa kriterier är i första hand avsedda för vuxna brottslingar som begår brott för första gången. Deltagarna undertecknar ett avtal om uppskjuten åtalsprövning med specificerade krav. Kraven kan omfatta att fullgöra samhällstjänsttimmar, betala ersättning och/eller delta i rådgivning. Brottslingens framsteg övervakas under hela programmets löptid.

När programmet avslutas framgångsrikt avskrivs åtalet. Om man inte uppfyller de villkor som krävs i programkontraktet resulterar det i åklagarens granskning och lämpliga rättsliga åtgärder.

Restitution Enforcement Program (REP)

Sedan avskaffandet av systemet med kommunala domstolar har stadens och delstatens myndigheter haft allt svårare att ta itu med kommunala lagöverträdare. Restitution Enforcement Program (REP) började som ett stöd till stadens och delstatens myndigheter för att lindra den besvärliga domstolsprocessen. De vanligaste överträdelserna av kommunala föreskrifter som hanteras är överträdelser av hälsobestämmelser.

Programmet hanterar också ekonomiska brott som bedrägeri med offentligt stöd, bedrägeri med arbetslöshetsersättning, bedrägeri med underlåtenhet att betala omsättningsskatt samt vissa typer av stöld- och förfalskningsfall. De tilltalade undertecknar ett avtal om uppskjuten åtalsprövning och går med på att betala återlämning. Åtal skjuts upp tills alla villkor i avtalet om uppskjuten åtalsprövning är uppfyllda, med en maximal uppskovsperiod på 36 månader.

En programdeltagare måste uppfylla alla villkor i avtalet om uppskjuten åtalsprövning för att undvika åtalsprövning. Om detta inte görs leder det till att ärendet hänskjuts till en åklagare för granskning och eventuellt åtal.

KEYS 2 Drive

Statsåklagaren har i samordning med domstolarna, domstolstjänstemännen i Duval och Nassau counties och de brottsbekämpande myndigheterna lanserat programmet KEYS 2 Drive för att hjälpa vissa trafikbrottslingar att skaffa sig ett giltigt körkort.

Programmet är tillgängligt för åtalade som för närvarande är anklagade för en förseelse med Driving While License Suspended or Revoked (Section 322.34 Florida Statute) eller No Valid Driver’s License (Section 322.03).

Målet med KEYS 2 Drive är enkelt: Att hjälpa medborgarna att få ett giltigt körkort och sätta dem tillbaka på vägen på ett säkert och lagligt sätt.

Ett giltigt körkort bidrar till att sätta människor på vägen mot större personlig och ekonomisk framgång.

Ladda ner en steg-för-steg grafisk representation av programmet:
KEYS 2 Drive Broschyr

Se mer om programmet på vår dedikerade webbsida:
https://www.sao4th.com/about/programs-and-initiatives/keys-2-drive-program/

Problemlösande domstolar

Drogdomstol

Drogdomstolsprogrammet är utformat för tilltalade som har arresterats för brott som involverar köp av droger, innehav av droger och icke-våldsamma brott som har bedömts vara drogrelaterade. För att accepteras i detta program måste de tilltalade uppfylla specifika kriterier och genomgå en intensiv intervju- och screeningprocess.

Drogdomstolsprogrammet ger lagöverträdarna ytterligare en möjlighet att göra förändringar i sina liv och minskar fängelsegränserna. Det är minst ett 12-månadersprogram.

Drogdomstolsprogrammet består av ett intensivt, nivåbaserat behandlingsprogram med slumpmässiga drogtester, rådgivning, ärendehantering och regelbundna domstolsbesök. Svaranden som framgångsrikt fullföljer Drug Court-programmet genom diversion är berättigade till att få sina åtal ogillade. Svaranden som inte uppfyller programkraven riskerar rättsliga åtgärder genom åklagarprövning.

För mer information om Duval County Drug Court besök http://bit.ly/2ovOwrJ.

För mer information om Clay County Drug Court besök http://bit.ly/2oa1NDo.

Mental Health Court

Mental Health Court är ett samarbete med samhällets tjänsteleverantörer för att hjälpa dem som lider av psykiska problem att erhålla behandlingstjänster som ett kostnadseffektivt alternativ till fängelsestraff.

Programmet knyter brottslingar med kronisk och ihållande psykisk sjukdom eller samtidiga störningar till samhällsbaserad behandling under minst en tolvmånadersperiod.

Det slutgiltiga beslutet om inträde i programmet fattas av en domare med rekommendationer från statsåklagaren, den offentliga försvararen, personalen vid domstolen för psykisk hälsa och behandlingsleverantörerna.

Domstolen för psykisk hälsa är ett intensivt nivåbaserat behandlingsprogram med slumpmässiga drogtester, ärendehantering och regelbundna domstolsförhandlingar. Klienterna träffas av sin psykiatriker i samhället eller så hjälper den tilldelade handläggaren dem att få tag på en psykiatriker för uppdaterad psykiatrisk utvärdering och läkemedelshantering.

När den tilltalade framgångsrikt har avslutat programmet avskrivs åtalet. Om den tilltalade misslyckas med att uppfylla programkraven riskerar han eller hon dock rättsliga åtgärder genom åklagarens granskning.

För mer information om Duval County Mental Health Court, besök http://bit.ly/2ortCbv.

För mer information om Nassau County Mental Health Court, besök http://bit.ly/2ovMh7s.

Veterans Treatment Court

Veterans Treatment Court är ett nationellt erkänt program som är utformat för att tillhandahålla viktiga tjänster för missbruksbehandling, psykisk hälsovård, eller båda, till nuvarande och före detta militärtjänstgörare som har arresterats för ett brott.

Ett av programmets mål är att avleda veteraner från fängelse och in i behandling när det finns ett samband mellan brottet eller diagnosen och veteranens militärtjänst.

Det domstolsövervakade, omfattande behandlingsprogrammet utnyttjar ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt innefattar drog- och alkoholtestning, regelbundna domstolsbesök och utbildningsmöjligheter som syftar till att ge deltagarna de färdigheter som krävs för att upprätthålla en ren och nykter livsstil och återknyta kontakten med sina familjer och samhället.

Med hjälp av samordning med Department of Veteran Affairs (VA) ger Veterans Treatment Court berättigade veteraner möjlighet att få specialiserade behandlingsinsatser för missbruk och psykisk hälsa, stöd av en och samma veteran som en kamratmentor och hjälp med att få tillgång till veteransjukvård och förmåner från VA.

Tjänsterna tillhandahålls genom öppenvårdsinsatser. Tjänster på boende (slutenvård) är dock också tillgängliga för de deltagare som behöver en högre nivå av behandling.

För mer information om Duval County Veterans Treatment Court, besök http://bit.ly/2pyiSY8.

För mer information om Clay County Veterans Treatment Court, besök http://bit.ly/2ors3tS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.