Oorale Geneeskunde – Tandheelkundige Toxicologie: An Introduction to Biological Dentistry

Door de term biologische tandheelkunde te gebruiken, proberen we niet een nieuw specialisme voor de tandheelkunde uit te zetten, maar veeleer een filosofie te beschrijven die kan worden toegepast op alle facetten van de tandheelkundige praktijk en op de gezondheidszorg in het algemeen: Zoek altijd naar de veiligste, minst toxische manier om de missie van de behandeling te volbrengen, alle doelen van de moderne tandheelkunde, en doe dit met zo weinig mogelijk inspanning op het biologische terrein van de patiënt. Een meer biocompatibele benadering van de mondhygiëne is het kenmerk van biologische tandheelkunde.

Door onderscheid te maken – sommige duidelijk, andere subtiel – tussen de beschikbare materialen en procedures, kunnen we de invloed op de biologische reacties van onze patiënten beperken. Ons plichtsbesef om op te komen voor het welzijn van onze patiënten zou van biocompatibiliteit een hoge prioriteit moeten maken, en het feit dat er nu zoveel nieuwe manieren zijn om tandheelkunde beter te laten werken geeft ons de gelegenheid om precies dat te doen.

De International Academy of Oral Medicine and Toxicology (IAOMT) is een organisatie voor die groep tandartsen, artsen en aanverwante onderzoekers die biocompatibiliteit als hun eerste zorg beschouwen en die wetenschappelijk bewijs als hun belangrijkste criterium eisen. Leden van deze groep houden zich sinds 1984 bezig met het onderzoeken, chroniseren en ondersteunen van onderzoek naar de verschillen die de tandheelkundige praktijk biologisch aanvaardbaarder kunnen maken. Deze houding van “biologische tandheelkunde” kan een bron van informatie zijn voor en een raakvlak hebben met alle onderwerpen van gesprek in de gezondheidszorg waar het welzijn van de mond een integraal onderdeel is van de gezondheid van de gehele persoon.

Kwik

Wetenschappelijk bewijs heeft zonder enige twijfel twee stellingen vastgesteld: 1) Amalgaam laat kwik in significante hoeveelheden vrij, waardoor meetbare blootstellingen ontstaan bij mensen met vullingen, en 2) Chronische blootstelling aan kwik in de hoeveelheid die vrijkomt bij amalgaam verhoogt het risico op fysiologische schade.

Tandartsen die zich bezighouden met het electief vervangen van amalgaamvullingen zijn door hun vakgenoten bekritiseerd omdat zij hun patiënten onnodig blootstellen aan extra kwik tijdens het proces van het uitslijpen van de oude vullingen. Toch zijn de “kwikvrije” tandartsen degenen die zich het meest bewust zijn van het probleem. Wij presenteren wetenschappelijk geverifieerde procedures voor het sterk verminderen en minimaliseren van de blootstelling aan kwik, die al het personeel van tandartspraktijken zou moeten leren en volgen voor hun eigen bescherming en voor de bescherming van hun patiënten.

Daarnaast hebben afvalwaterautoriteiten over de hele wereld het op tandartsen gemunt. Tandartspraktijken zijn collectief geïdentificeerd als de belangrijkste bron van kwikverontreiniging in stedelijk afvalwater, en zij trappen niet in het excuus dat amalgaam stabiel is en niet wordt afgebroken. In veel rechtsgebieden is regelgeving van kracht die tandartspraktijken verplicht kwikafscheiders te installeren op hun afvalwaterleidingen. De IAOMT heeft de milieu-impact van tandheelkundig kwik sinds 1984 onderzocht en blijft dat ook nu doen.

Clinical Nutrition and Heavy Metal Detoxification for Biological Dentistry

Voedingsstatus heeft invloed op alle aspecten van het vermogen van een patiënt om te genezen. Biologische ontgifting is sterk afhankelijk van voedingsondersteuning, net als parodontale therapie of elke vorm van wondgenezing. Hoewel de IAOMT er niet voor pleit dat tandartsen noodzakelijkerwijs zelf voedingstherapeuten worden, is waardering voor de invloed van voeding op alle fasen van de tandheelkunde van essentieel belang voor de biologische tandheelkunde. Alle leden moeten dus bekend zijn met de methoden en uitdagingen om systemische toxiciteit als gevolg van blootstelling aan kwik te verminderen.

Biocompatibiliteit en mondgalvanisme

Naast het gebruik van tandheelkundige materialen die minder openlijk toxisch zijn, kunnen we het biocompatibiliteitsquotiënt van onze praktijk verhogen door het feit te erkennen dat individuen verschillen in hun biochemische en immunologische reacties. De IAOMT bespreekt biochemische individualiteit en degelijke immunologische testmethoden om te helpen bepalen welke materialen het minst reactief zijn en bij elke individuele patiënt moeten worden gebruikt. Hoe meer een patiënt lijdt aan allergieën, omgevingsgevoeligheid of auto-immuunziekten, hoe belangrijker deze dienst wordt. Naast hun vermogen om immuunreactiviteit uit te lokken, zijn metalen ook elektrisch actief. Er wordt al meer dan 100 jaar over mondgalvanisme gesproken, maar tandartsen negeren het over het algemeen en de implicaties ervan.

Fluoride

De heersende volksgezondheidswetenschap is er niet in geslaagd te verifiëren dat een beschermend effect van waterfluoridering op het kindergebit werkelijk bestaat, ondanks de voortdurende verklaringen in de public relations en het daaruit voortvloeiende wijdverbreide geloof onder de bevolking. Ondertussen blijft het bewijs van de schadelijke effecten van de ophoping van fluoride in het menselijk lichaam zich opstapelen. De IAOMT heeft zich ingespannen en zal zich blijven inspannen om de risico’s van blootstelling aan fluoride te actualiseren op basis van wetenschappelijke bevindingen en zelfs regelgevende documenten.

Biologische Parodontale Therapie

Soms lijkt het wel alsof een tand met zijn wortelkanaalstelsel en lekkend tandvlees een apparaat is om ziekteverwekkers in interne ruimten te injecteren waar ze niet thuishoren. De IAOMT biedt hulpmiddelen die de dentinale tubulus en de parodontale pocket opnieuw bekijken vanuit het perspectief van de biologische tandheelkunde. De methoden die worden gebruikt om pathogenen op te sporen en hun aantal tijdens de behandeling te controleren variëren van het klinisch basisonderzoek tot het klassieke gebruik van een fasecontrastmicroscoop, de BANA-test en DNA-sondes. Er zijn niet-medicamenteuze procedures om de infectie te elimineren, evenals een oordeelkundig gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen af en toe. Laserbehandeling, ozonbehandeling, thuiszorgtraining in pocket irrigatie, en voedingsondersteuning zijn allemaal relevant voor de discussies van de IAOMT over biologische parodontale therapie.

Wortelkanaalbehandelingen

Er is opnieuw controverse in het publieke bewustzijn over wortelkanaalbehandeling. De oorsprong ligt in de vraag naar restpopulaties van microben in de dentinale tubuli en of endodontische technieken deze al dan niet adequaat desinfecteren of gedesinfecteerd houden. De IAOMT onderzoekt hoe die bacteriën en schimmels anaëroob kunnen worden en zeer giftige afvalstoffen kunnen produceren die uit de tand diffunderen, door het cementum, en in de circulatie terechtkomen.

Osteonecrose van het kaakbeen

Recent werk op het gebied van aangezichtspijnsyndromen en Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis (NICO) heeft geleid tot de realisatie dat de kaakbeenderen een frequente plaats zijn van ischemische osteonecrose, ook bekend als aseptische necrose, dezelfde als die gevonden wordt in de femurkop. Als gevolg daarvan zijn veel extractieplaatsen die genezen lijken te zijn, in werkelijkheid niet volledig genezen en kunnen zij pijn veroorzaken in andere delen van het gezicht, het hoofd en in andere delen van het lichaam. Hoewel de meeste van deze plaatsen in feite geen symptomen vertonen, onthult pathologisch onderzoek een combinatie van dood bot en langzaam groeiende anaerobe ziekteverwekkers in een soep van zeer giftige afvalstoffen op plaatsen waar we anders zouden denken dat er een goede genezing heeft plaatsgevonden.

Tandheelkunde van de eenentwintigste eeuw

In de oude tijd, toen de enige restauratieve materialen amalgaam of goud waren en het enige esthetische materiaal gebitsprothesen waren, was het voor ons beroep moeilijk om tegelijkertijd aan zijn opdracht te voldoen en biologisch discriminerend te zijn. Vandaag kunnen we beter tandheelkunde bedrijven, op een minder toxische, meer geïndividualiseerde, milieuvriendelijker manier dan ooit. We hebben evenveel keuzemogelijkheden wat onze houding betreft als wat technieken en materialen betreft. Wanneer een tandarts ervoor kiest om biocompatibiliteit voorop te stellen, kan hij zich verheugen op het beoefenen van effectieve tandheelkunde in de wetenschap dat patiënten de veiligste ervaring voor hun algehele gezondheid wordt geboden.

Bezoek ons gratis online leercentrum om meer te ontdekken over biologische tandheelkunde:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.