Evoluutio ja myytti itsekkäästä ihmisestä

Miksi ihmiset tekevät hyviä asioita?

Vastaus: ”

Tuskin tuntuu liioittelulta sanoa, että länsimaisessa kulttuurissa on totuus, että ihmiset ovat itsekkäitä eläimiä, joita ohjaa halu maksimoida mielihyvä tai vauraus tai lisääntymisedut. Monet ihmiset vain hyväksyvät, että näin ihmiset ovat ja että he eivät voi olla toisin.

Tällaisten näkemysten johtava viimeaikainen lähde on ollut evoluutioteorian ja yhteiskuntateorian synteesi, joka tunnetaan nimellä sosiobiologia. Näiden teoreetikkojen mukaan, Richard Dawkins tulee mieleen, evoluutioteoria todistaa, että me kaikki olemme esimerkiksi nippu ”itsekkäitä geenejä”. Perimmäinen motiivimme on aina itsekäs, vaikka asiat näyttäisivät kuinka erilaisilta päällisin puolin.

Tässä esseessä haluan vakuuttaa teidät siitä, että evoluutioteoriasta olisi täysin virheellistä vetää se johtopäätös, että ihmisen toiminta on ”oikeasti itsekästä”, ja että sosiobiologia on myynyt meille vääränlaisen kuvan ihmisen käyttäytymisestä.

Darwinin ajoista lähtien evoluutioteoriaa on pyritty tulkitsemaan armottomana itsekkäänä taisteluna eloonjäämisestä. Richard Dawkins päättelee, että olemme ”syntyneet itsekkäiksi”. Monet taloustieteilijät väittävät – olettavat! – ettemme ymmärrä ihmisten päätöksentekoa ennen kuin ymmärrämme, että yhteiskunnat ovat kokoelmia yksilöitä, jotka ajavat omaa etuaan. Ja toisena esimerkkinä biologi Michael Ghiselin ilmaisee laajalti jaetun tunteen kirjoittaessaan ikimuistoisesti: ”Raaputa altruistia ja katso, kuinka tekopyhä vuotaa verta.”

Nämä ovat fiksuja ihmisiä. Heidän argumenttinsa ansaitsevat huolellisen tarkastelun. Tutkikaamme sitä varten, mitä tarkoittaa luonnollisen valinnan luonnehtiminen ”itsekkäiden geenien” termein.

Luonnollista valintaa tapahtuu, kun geenin muunnos (”alleeli”) on taipuvainen aiheuttamaan jonkin ruumiin- tai käyttäytymispiirteen muutoksen (”fenotyyppinen” muutos) organismissa, jolla geeni on, tavalla, joka on taipuvainen aiheuttamaan sen, että kyseisen geenin muunnoksen suhteellinen esiintymistiheys seuraavassa sukupolvessa kasvaa. Tyypillisesti näin tapahtuu silloin, kun fenotyyppinen muutos on sellainen, joka aiheuttaa organismille suuremman lisääntymismenestyksen:

”Jos yleisessä kontekstissa alleeli A aiheuttaa sen kantajalle ominaisuuden T, joka saa organismin saamaan enemmän jälkeläisiä kuin muut populaatiossa olevat organismit, jotka kantavat kilpailevaa alleelia A* ja joilla on vaihtoehtoinen ominaisuus T*, A periytyy ja sitä kantavat useammat organismit seuraavissa sukupolvissa; ja tämä tarkoittaa, että myös T näkyy useammilla organismeilla.” – William FitzPatrick, Morality and Evolutionary Biology (Stanford Encoclypedia of Philosophy)

Tämä on riittävän selvää. Geenit ovat ”itsekkäitä”, koska ne ”pyrkivät” lisäämään ”omaa” edustustaan geenipoolissa parantamalla kantajiensa lisääntymismenestystä.

Koska me olemme ”kantajia” tässä mielessä, ihmiset ovat Dawkinsin mukaan ”geenikoneita”. Keho on tehty geeneistä, jotka ovat onnistuneet selviytymään menneisyydessä; ne ovat hyviä selviytymään, koska ne ovat hyviä rakentamaan koneita, joissa ne selviytyvät. Eli ruumis on selviytymiskone niiden geenien lisääntymiselle, jotka sen rakensivat ja jotka se sisältää.

Takeaway: geenien kohtalo on ratkaisevasti sidoksissa sen ruumiin kohtaloon, jossa ne istuvat.

Miten pääsemme tästä siihen johtopäätökseen, että ihmisen perimmäiset motiivit ovat itsekkäitä, ei ole yhtä suoraviivaista. Se, mikä viime kädessä lisää alleelin (muistakaa: alleeli on geenin muunnos) edustusta geenipoolissa, on se, että sillä on jokin vaikutus kantajaansa – meihin, geenikoneeseen – joka saa aikaan sen, että kyseisen alleelin kopioita on useammissa organismeissa seuraavissa sukupolvissa. Näin tapahtuu tavallisesti silloin, kun tämä vaikutus saa organismin lisääntymismenestyksen lisääntymään: lisääntymismenestyksen lisääntyminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että geenistä tuotetaan enemmän kopioita.

Vaikka, mikä on ratkaisevaa, geenin eloonjäämismahdollisuudet lisääntyvät myös, jos se saa eloonjäämiskoneen sukulaiset menestymään lisääntymisessä paremmin. He kantavat kopioita tuosta samasta geenistä, mikä tarkoittaa, että sukulaisten suurempi lisääntymismenestys myös levittää sen kopioita.

Ja niin, käy ilmi, että tietynlainen avulias käyttäytyminen pyrkii parantamaan lisääntymismenestystä, ja siksi se on saattanut olla valikoitunut ihmisillä.

Tämä on totta.

Siten perimmäinen syy siihen, miksi ihmiset tekevät hyviä asioita, on se, että nämä käyttäytymismuodot edistävät heidän omaa lisääntymismenestystään, väite kuuluu.

Tämä ei ole totta.

”Itsekkäät” geenit → itsekkäät ihmiset?

Tähän mennessä olemme nähneet, että evoluutioteorian perusteella sosiobiologia epäilee, ovatko mitkään ihmisen teot altruistisia. Kaikki teot tehdään perimmäisenä motiivina oman edun tavoittelu. Väitetään, että koska geenimme ovat ”häikäilemättömän itsekkäitä” – mitä ikinä se sitten tarkoittaakin – niin myös ihmisten itsensä on oltava.

Esitettäköön, että John hoitaa sairasta vaimoaan. Kun häneltä kysytään, miksi hän tekee niin, hän vastaa vilpittömästi, että hän haluaa lievittää vaimonsa kärsimystä tämän vuoksi, koska hän rakastaa häntä. Evoluutiopsykologi saattaisi tällöin kertoa meille, että on hänen lisääntymisekseen eduksi huolehtia puolisostaan, sillä jos tämä jää henkiin, hän saa apua jälkeläistensä kasvattamiseen, ja lisäisi, että rakkaus, jota hän tuntee puolisoaan kohtaan, on tulosta lähimekkäästä mekanismista, jonka avulla luonnonvalinta varmistaa, että ihminen auttaa puolisoaan silloin, kun tämä sitä tarvitsee.

Siten kognitiiviselle/tunnetukselliselle/käyttäytymiseltä johtuvalle ilmiölle on tarjottu evoluutioperäinen selitys: Johnin rakkaus vaimoaan kohtaan. Mutta tämä selitys ei paljasta mitään hänen motiiviensa sisällöstä eikä osoita, että hän ”oikeasti” välittää lisääntymiskyvystään ja vain johdannaisesti välittää vaimonsa hyvinvoinnista.

Tässä johtopäätöksessä sekoitetaan sen selittäminen, mistä intressit tulevat, sen selvittämiseen, mistä intresseissä on kyse.

Jos esimerkiksi hermostuneisuuteni vireillä olevista treffeistä johtuu osittain siitä, että join juuri neljä kuppia vahvaa kahvia (jos en olisi juonut kahvia, en olisi nyt hermostunut), olisi hullua päätellä, että hermostun todella kahvista! Silti ihmiset, jotka luulevat, että evolutiiviset selitykset paljastavat kaikkien motivaatioidemme, syidemme ja intressiemme ”todellisen” sisällön, lankeavat juuri tähän virheelliseen päättelyyn.

Muodollisemmin sanottuna, filosofi Richard Joyce selittää, että yksittäisten tekojen itsetarkoitukselliset selitykset tuntuvat tukeutuvan epäilyttävään intressinsiirtoperiaatteeseen:

Jos X:llä on intressejä a, b, c jne, ja se, että X:llä on nämä intressit, selittyy sillä, että Y:llä on/on intressit p, q, r jne., silloin X:n intressit ovat ”alisteisia” Y:n intresseille, ja itse asiassa X:n ”todelliset” tai ”perimmäiset” intressit ovat p, q, r jne. – Richard Joyce, Moraalin evoluutio

Ei ole mitään syytä uskoa tähän periaatteeseen. Se sekoittaa edelleen intressien alkuperän selittämisen näiden intressien sisällön esittämiseen.

Tämän sekaannuksen lähteenä saattaa olla ”syyn” käsitteeseen liittyvä epäselvyys. Johnnin syy siihen, miksi hän välittää vaimostaan, on tämän kärsimys. Se motivoi häntä ja näkyy hänen harkinnassaan. Syy siihen, miksi vaimon kärsimys motivoi häntä, voi olla se, että kumppanista huolehtiminen edistää hänen kuntoaan, ja siksi se on valikoitunut ihmisillä, ja John on ihminen. Kun selitämme ihmisen käyttäytymistä vetoamalla siihen, että hänen geeneissään on lisääntymistä edistäviä ominaisuuksia, annamme syitä sille, miksi hänellä on näitä mielentiloja ja käyttäytyy näin. Mutta on kyyninen virhe päätellä, että nämä ovat siis hänen syitään – ne näkökohdat, joiden valossa hän toimii. ”Aivan samalla tavalla voimme ihmetellä syytä siihen, miksi lumivyöry tapahtui, mutta näin tehdessämme tuskin ihmettelemme sitä, mitä pahansuopia motiiveja sulava lumi kätki sisäänsä”, Joyce huomauttaa.

Lyhyesti sanottuna: evoluutioteoria ei anna meille mitään syytä uskoa, että ihmisen syyt liittyvät kaikki viime kädessä geneettiseen monistumiseen.

Kierros 2

Ja kun nyt kerran olemme siinä, haluan korjata toisenkin virheen.

Monet hedonistiset utilitaristit tekevät usein väärän johtopäätöksen, joka on tiukasti analoginen evoluutiopsykologien tekemän johtopäätöksen kanssa. Erona on se, että he ajattelevat, että kaikki ihmiset välittävät vain omasta onnellisuudestaan, eivätkä omasta lisääntymismenestyksestään, mutta argumentin muoto on sama (ja virhe myös).

Katsokaamme vaikkapa arkki-utilitaristi John Stuart Milliä, joka kirjoitti vuonna 1861. Vaikka hän on samaa mieltä siitä, että näyttää siltä kuin ihmiset haluaisivat muitakin asioita kuin vain enemmän mielihyvää ja vähemmän kipua, kuten ”hyveellisyyttä” Millin esimerkissä, hän kuitenkin väittää, että kaikki muut sisällölliset toiveet kuin mielihyvän halu ja kivun vastenmielisyys ovat haluja tiettyyn kohteeseen sen miellyttävänä pitämisen ajatuksella tai vastenmielisyyksiä tiettyyn kohteeseen sen kivuliaana pitämisen ajatuksella:

”Todellisuudessa ei haluta mitään muuta kuin onnea. Se, mitä halutaan muuten kuin keinona johonkin itsensä ulkopuolella olevaan päämäärään ja viime kädessä onnellisuuteen, halutaan itsessään osana onnellisuutta, eikä sitä haluta itsestään, ennen kuin siitä on tullut sellainen. Ne, jotka himoitsevat hyveellisyyttä sen itsensä vuoksi, himoitsevat sitä joko siksi, että tietoisuus siitä on mielihyvää, tai siksi, että tietoisuus siitä, että ilman sitä oleminen on tuskaa, tai molemmista syistä yhdessä . . . Jos toinen näistä ei tuottaisi hänelle mielihyvää eikä toinen tuskaa, hän ei rakastaisi tai haluaisi hyveellisyyttä.” – John Stuart Mill, Utilitarismi

Mill on samaa mieltä siitä, että monet ihmiset tavoittelevat hyveellisyyttä, mutta väittää, että sikäli kuin he tavoittelevat hyveellisyyttä, he haluavat sitä oman onnellisuutensa ainesosana. Hänen oudon kielenkäyttönsä tarkoitus on puolustaa hedonismia yrittämällä osoittaa, että ihmiset haluavat muita asioita kuin onnellisuutta vain sikäli kuin he toivovat näitä asioita osana omaa onnellisuuttaan.

Esitettäköön, että haluan mennä pubiin, koska odotan tapaavani siellä ystäviä, juovani lasillisen ja juttelevani. Se, mitä substantiaalisesti toivon – ajatuksen mukaan miellyttävänä asiana – on rupattelu ystävien kanssa juoman äärellä. Se ei ole keino johonkin muuhun haluamaani, kuten nautintoon. Se on haluni kohde. Jos estät minua tapaamasta ystäviäni pubissa ja annat minulle jotain muuta yhtä miellyttävää, et ole tyydyttänyt aineellista haluani, kuten olisit tehnyt, jos ainoa aineellinen halu olisi ollut nautinnon halu. Voisin todella protestoida: ”Kyllä, mutta en halunnut tehdä niin.”

Tässä on toinen esimerkki, joka liittyy läheisemmin itsekkyyskeskusteluun.

Esitettäköön, että liityn ryhmään auton omistajia, jotka kuljettavat autoillaan paikalliseen sairaalaan ihmisiä, jotka eivät pääse omin avuin. Liityn, koska haluan auttaa muita. Jos joku kysyisi minulta, miksi liityn, voisin todella sanoa ”koska nautin siitä, että teen itseni hyödylliseksi”. Yhtä hyvin voisin vastata selittämällä, miksi on hyödyllistä, että on järjestäytynyt ryhmä, joka tarjoaa autoillaan lauttapalveluja sairaalaan. Osallistun autopalveluun, koska siitä on hyötyä. Mielestäni se on syy auttaa, ja olen oikeassa. Sanon myös, että annan panokseni, koska nautin siitä, että olen avulias.

Vaikka siis nautinto tulee mukaan selitykseen siitä, miksi teen, mitä teen, on väärin, että toimin saadakseni nautintoa. Oikea selitys motiiveistani ei ole se, että minulla on halu omaan ilooni, joka yhdistyy uskomukseen, että toisten auttaminen osoittautuu nautinnolliseksi. Toisten palveleminen on se, joka esiintyy halun sisällössä, ei oma nautintoni.

Kuten evoluutiotapauksessa, osittainen syy ei anna aihetta uudelleenkuvaukseen.

Onko teko itsekäs vai altruistinen, riippuu niistä harkinnanvaraisista motivaatioperusteista, joiden vuoksi se on tehty – niistä näkökohdista, joiden valossa se on suoritettu – ei siitä, sattuuko teon suorittaja lopulta hyötymään sen suorittamisesta.

Kukaan ei todellisuudessa elä näin

Vaikka egoismi ihmisen käyttäytymisestä on tulkinta, johon monet näyttävät (virheellisesti) uskovan, kukaan ei todellisuudessa elä näin. Sen pitäisi antaa meille aihetta pysähtyä.

Vähemmänkin selkein esimerkki harhaluulosta on uskomus, jonka mukaan geneettinen teoria ”osoittaa”, että meillä kaikilla on häikäilemätön, polttava halu jatkaa geeniemme perimää. Monilla ihmisillä ei selvästikään ole tällaista halua – esimerkiksi vilpittömät selibaatit tai kaksoistuloiset, lapsettomat pariskunnat, jotka aikovat pitää sen sellaisena.

Itse asiassa huoli geeneistämme on uskomattoman pinnallista: harva meistä ensimmäisen maailman ihmisistä voidaan saada luopumaan elämäntapamme elementeistä (hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi) sillä ajatuksella, että lapsenlapsiemme lapsenlapsilla on vaikeampaa, jos emme tee niin.

Tosiasiallinen etnografinen aineisto vääristää räikeästi yhteiskuntaennusteet, joita itsekkäiden geeniteorioiden teoriat esittävät:

”Ihmisyhteiskunnissa ei ole yhtään sellaista avioliiton, avioliiton jälkeisen asumisen, perheorganisaation, interpersonaalisen sukulaissuhteen tai yhteisen syntyperän systeemiä, joka ei asettaisi erilaista parisuhteiden ja sosiaalisten toimintojen laskentatapaa kuin sukulaisuusselvitykseen liittyvien periaatteiden osoittama.” – Marshall Sahlins, The Use and Abuse of Biology

Johtopäätös: sikäli kuin sosiobiologia riippuu siitä, että se ennustaa, että ihmisen fenotyypin piirteet (ominaisuudet, joita ihmisillä todellisuudessa on) ilmentävät, vaikkakin tiedostamattaan, syvää rakennetta, jossa huolehditaan oman geneettisen aineistomme lisääntymisestä, se on syvästi epälupaava.

Ole varovainen, mitä toivot

Dawkins seuraa pitkää perinnettä vihjatessaan, että biologia sisältää yksinkertaisia viestejä ihmisten sosiologian ja psykologian ymmärtämiseksi. Kuten alussa näimme, tällaiset väitteet ovat nykyään kaikkialla läsnä. Näin ollen, vaikka tällaisiin metaforiin on suhtauduttava kriittisesti, ei herätä silmäkulmia, jos puhtaat tosiasiat todennäköisyydestä ja lukumääristä ilmaistaan ’kilpailevina’ geeneinä yleismaailmallisessa ’kamppailussa’, joista kukin ’pyrkii’ ’maksimoimaan’ lisääntymis-’onnistumiset ja epäonnistumiset’.

Miksi meidän pitäisi suhtautua tällaiseen kielenkäyttöön epäsympaattisesti? Ensinnäkin, kuten Dawkins tietää, geenit eivät ole kirjaimellisesti itsekkäitä. Niillä ei ole aivoja. Ne eivät voi esittää itselleen valintoja, valita yhtä tulevaisuutta toisen sijaan. Geeni ei voi istua alas miettimään ja suunnittelemaan ja arvioimaan ja valitsemaan tulevia lopputuloksia sen mukaan, mitkä niistä ovat sen lukumäärän kannalta hyviä. Se ei ole sen itsekkäämpi kuin karhunvatukkapensas on itsekäs, jos se valtaa puutarhan, tai ruusu on kohtelias, kun se luovuttaa paikkansa (muistakaa myös Joycen lumivyöry). Missään tuossa ei selvästikään ole mitään tarkoituksenmukaisuutta.”

Lisäksi,

”olisi äärimmäisen naiivia pitää tätä universaalia antropomorfismia harmittomana. Metaforat määrittävät tulkintamme luonnosta klassisen taloudellisen kilpailun kannalta; tulkinta luonnosta palautuu sitten takaisin määrittämään tulkintamme itsestämme.” – Simon Blackburn, Ruling Passions

Empiiristen syiden lisäksi on myös varovaisuusnäkökohtia, jotka puhuvat tällaisen ideologian mainostamista vastaan. Nämä ovat merkityksellisiä, koska jossain määrin meidän pitäisi arvioida uskomustemme sisältöä vaan sen perusteella, miten hyvin ne tekevät elämästämme sujuvaa. Silloin käy ilmeiseksi, että jos uskomme, että kaikki toisille suunnattu huolenpito on tekopyhää tai että kaikki inhimilliset transaktiot ovat taloudellista vaihtoa tai että kaikki ovat oikeasti itsekkäitä, se muuttaa minua ja sinua paljon huonompaan suuntaan.

Psykologi Barry Schwartzin mieleenpainuvin sanoin:

Geenit suhtautuvat välinpitämättömästi teorioihimme niistä. Mutta tämä ei päde ihmisiin. Ihmisluonnetta koskevat teoriat voivat itse asiassa saada aikaan muutoksia ihmisten käyttäytymisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että teoriasta, joka on väärä, voi tulla totta yksinkertaisesti sillä, että ihmiset uskovat sen olevan totta. Tuloksena on, että sen sijaan, että hyvät tiedot karkottaisivat huonot tiedot ja teoriat, huonot tiedot muuttavat sosiaalisia käytäntöjä, kunnes tiedot muuttuvat hyviksi tiedoiksi ja teoriat validoituvat. – Barry Schwartz, Why We Work

Ymmärtämyksemme esimerkiksi siitä, mikä motivoi ihmisiä työskentelemään, väittää Schwartz, ovat muokanneet työpaikan luonnetta valitettavilla tavoilla – erityisesti mitä tulee kannustimien ideologiaan ja porkkanoiden ja keppien lähestymistapaan palkitsemisessa ja rankaisemisessa.

Kuten Carl Jung sanoi: ideoilla on ihmiset, ei päinvastoin. Tämä ei ole pelkkää spekulaatiota. Itse asiassa aatehistorioitsija David Wootton väittää kirjassaan Power, Pleasure, and Profit, että oman edun tavoittelun kuva ihmisluonnosta on viimeaikainen keksintö, ei luonnollinen tapa tarkastella asioita.

Menkäähän laskemaan.

Kaikki, mitä teidän on tiedettävä

Kääritään yhteen.

Vaikka on totta, että ihmisen moraalista ajattelua ohjaavat darwinistisen valintaprosessin kautta kehittyneet erityiset mekanismit, se ei tue kyynistä teoriaa, jonka mukaan kaikki inhimillinen toiminta on ”oikeasti itsekästä”.

Dawkinilaiset itsekkyys-geenifilosofiat sekoittavat erillisten selitystasojen eroja keskenään virheellisesti. Erityisesti ne tekevät sen virheen, että ne sekoittavat mielentilan syyn ja sen sisällön. Evolutiivinen selitys ilmiölle, kuten jonkun ihmisen rakkaudelle kumppaniaan kohtaan, ei paljasta mitään tämän ihmisen motivaatioiden sisällöstä eikä osoita, että hän ”oikeasti” välittää lisääntymiskyvystään ja vain johdannaisesti kumppaninsa hyvinvoinnista. (Siis ihan oikeasti??)

Koska tämä argumentti on pätemätön, evoluutioteoria ei osoita, että kaikki ovat pohjimmiltaan egoisteja. Eikä ole mitään muutakaan syytä omaksua tätä näkemystä. Kuten monet vanhemmat tietävät ja kuten psykologit ja antropologit toistuvasti toteavat, mikään havaittu ei kannusta meitä ajattelemaan näin.

Palataan lopuksi kysymykseen, josta aloitimme: Miksi ihmiset tekevät hyvää? Johtuuko se siitä, että jotkut ihmiset saattavat – huhhuh – todella olla hyveellisiä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.